h

Huur te duur, nog steeds

8 januari 2021

Huur te duur, nog steeds

Foto: SP

Helaas staat de toeslagenaffaire niet op zichzelf. Nog meer mensen in de samenleving hebben bijzonder te lijden onder te rigide overheidsbeleid. Ik heb het over de huurders en dan met name diegenen die huren van een groot-investeerder/beleggingsmaatschappij uit de zogenaamde commerciële sector. Huurders van deze partijen, ook al bewonen ze een sociale huurwoning, kunnen nergens aanspraak op maken, terwijl ze net zo hard de maatregelen zoals die in het Sociaal Huurakkoord staan opgenomen, nodig hebben. Er staat voor het voorjaar een huurverlaging op stapel voor de mensen met een laag inkomen, maar wederom alleen als men huurt van een woningcorporatie. Dat is toch oneerlijk? Vandaar deze onderstaande open brief aan minister Ollongren:

Zeist, 4 januari 2021

Hooggeachte mevrouw Ollongren,

Stel u voor dat er binnenkort een parlementaire enquête over de huurverhogingen komt, omdat bleek dat er toch wel heel veel mensen kopje onder gingen, dan kunt u niet beweren dat u er geen idee van had dat uw beleid zulke rampzalige gevolgen zou hebben voor duizenden mensen.

Ons land verkeert momenteel in zwaar weer. Het is maar zeer de vraag hoe we economisch uit deze coronacrisis gaan komen en u gaat nog even vrolijk de huren verhogen. Hoe bedenkt u het? Of heeft u afgelopen jaar nog niet genoeg signalen vanuit de politiek, de Voedselbank, het Leger des Heils, en andere  maatschappelijke instellingen gekregen dat u door uw beleid talloze mensen de
vernieling in helpt? U heeft geen idee van de omvang en het intense leed dat u aanricht. U ziet ze niet, u kent ze niet, maar ik kom ze wekelijks tegen en hun situatie is schrijnend om aan te zien.

Is dít wat u geleerd heeft van de toeslagenaffaire? Is dít wat u verstaat onder het beschermen van burgers door de overheid? Of bent u er soms op tegen dat mensen vaker dan één keer per week verse groente kopen, of es een keer nieuwe kleren kunnen kopen of ergens eens een kopje koffie kunnen drinken?
Overlevingsschulden (te weinig inkomsten in verhouding tot de vaste lasten, zoals de huur), zijn de meest voorkomende schulden die het NIBUD noemt. 1 miljoen mensen leven onder andere door úw toedoen in Nederland onder de  armoedegrens. Gaat er dan geen belletje rinkelen?

Diverse moties heeft u aan uw laars gelapt. Alsof de Eerste Kamer uit een stelletje incapabele mensen bestaat die maar wat uit hun duim zuigen.

Het is nog niet te laat om nog enig glans aan uw ministerschap te geven: Verricht één goeie laatste daad. Wees dapper en veeg die huurverhoging voor komend jaar in ieder geval van tafel. En geef alle sociale huurders dezelfde rechten, of ze nou van een woningcorporatie huren of van een maatschappij uit de commerciële
sector. Want het is toch te gek voor woorden dat niet alle sociale huurders aanspraak kunnen maken op het Sociaal Huurakkoord en ook niet van de aanstaande huurverlaging waar ze zo naar snakken?

Gaat het u echt aan uw hart? De menselijk maat, daar zou het na ‘Ongekend Onrecht’ toch over gaan?
Al die duizenden gezinnen, al die hardwerkende alleenverdieners die 45% van hun inkomsten aan de huur zien op gaan, al die weduwen, al die gepensioneerden, al die kinderen die in armoede opgroeien, gaan ze u echt aan uw hart, Mevrouw de Minister? Slaap zacht en een Gelukkig Nieuwjaar!

Met vriendelijke groet,

Chimène van Lunteren

Reactie toevoegen

U bent hier