h

Nieuwe bestuurssamenstelling

9 oktober 2019

Nieuwe bestuurssamenstelling

In de ledenvergadering van september hebben de SP-leden van de afdeling Zeist een nieuw afdelingsbestuur gekozen. De nieuwe afdelingsvoorzitter is Foppe de Haan en Pieter Wout Duquesnoy is organisatiesecretaris. David Tompot heeft zitting in het bestuur omdat hij de fractievoorzitter is. Lisa Boender en Jan Voogdt zijn
algemeen bestuurslid, Jan met als taak penningmeester en Lisa voor de connectie met Rood en de jongeren.

Afscheid hebben genomen: Marianne Junger, Annemieke Zwaneveld en Laurentien Vreede. De ledenvergadering en het nieuwe bestuur dankt hen alle drie voor wat ze gedaan hebben. Helaas konden ze niet persoonlijk aanwezig zijn en dus zal het nieuwe bestuur nog op passende wijze afscheid van hen nemen.

Foto: Anja van Dijssel

Reactie toevoegen

U bent hier