h

Een afsluiting, maar niet voor iedereen

22 september 2019

Een afsluiting, maar niet voor iedereen

De SP wil van het College weten in hoeverre de afsluiting van een openbaar  wandelpad aan de rand van Duivenhorst zou kunnen bijdragen aan het  tegengaan van de segregatie in de wijken en in de Zeister samenleving. En of we, als Zeister samenleving, in de toekomst nog meer van deze afsluitingen van openbaar gebied voor bepaalde groepen bewoners kunnen verwachten, van het soort “gated community” achtige buurten zoals dat in Zuid-Afrika heel algemeen is. Als SP zien we liever een andere oplossing. Tegengaan van de overlast ter plekke door betere handhaving door de politie bijvoorbeeld.

Het leek een volle agenda te zijn, voor de eerste raadsvergadering na het zomerreces, afgelopen dinsdag. Veel raadsinformatiebrieven, over het antirookbeleid van de
overheid bijvoorbeeld. Het meeste allemaal ter kennisgeving aangenomen, zoals ook de vele ingekomen brieven. Twee daarvan gaven echter voor de SP toch aanleiding om het College om een nadere reactie te vragen. 

Het betrof twee binnengekomen brieven, een van bezorgde en boze burgers woonachtig op het terrein van de WA-hoeve en een andere van de clientenraden van de op dit terrein gevestigde instellingen Altrecht en Fivoor. Zij maakten bezwaar tegen de op handen zijnde afsluiting van een openbaar wandelpad vanuit het gebied rond de WA-hoeve naar het centrum van Den Dolder.
Het pad zal binnenkort worden afgesloten middels een metershoog hek met een
toegangsdeur met code die alleen voor bewoners van de Duivenhorst is te
openen.

Burgemeester Koos Janssen nam hierop het woord. Hij begon met een schets van de situatie, die er een is van een hardnekkige vorm van overlast van drugsdealers op en rond het terrein van de Willem-Arntzhoeve. Dat ondanks vele beloftes van een zorginstelling als Fivoor de begeleiding van hun cliënten nog steeds tekortschiet. Het gevoel van onveiligheid dat heerst onder bewoners van de aangrenzende wijk  Duivenhorst.
Uiteindelijk was het uitblijven van een vermindering van de overlast voor de  burgemeester aanleiding om het wandelpad af te sluiten. Een afsluiting die overigens een tijdige maatregel is en ongedaan kan worden gemaakt zodra Fivoor meer doet aan
de begeleiding van zijn cliënten. Tot die tijd moeten wandelaars gebruik maken van een van de alternatieve routes die de gebieden met elkaar verbindt.

Fractievoorzitter David Tompot: "De SP zal de komende tijd de ontwikkelingen rond de afsluiting nauwlettend blijven volgen en we horen graag van wandelaars, die gebruik maken van deze wandelroute,  hoe zij de afsluiting ervaren".

Reactie toevoegen

U bent hier