h

Raad niet geïnformeerd door wethouders

16 maart 2019

Raad niet geïnformeerd door wethouders

In de raad van 12 maart heeft de SP, samen met D66, een interpellatie-debat gevoerd. Een stevig middel in de gemeenteraad maar dit was nodig. Op 6 december 2018 heeft het College afgesproken dat de raad binnen 2 maanden goede en duidelijke informatie zou krijgen over de RDWI (regionale Dienst Werk en Inkomen).

Maar de informatie kwam te laat en was ook nog eens onvolledig. De vraag van de SP over hoe dat kon gebeuren werd erg vaag beantwoord. Annemieke Zwaneveld, fractievoorzitter SP zei daarover: "De wethouders informeren de gemeenteraad niet zoals afgesproken, maar ze kunnen mij ook niet vertellen waarom ze niet tijdig en volledig antwoord hebben gegeven. Het betreft hier wel de sociale dienst, daar zijn veel mensen afhankelijk van. Ik kan dus mijn taak als controleur van het beleid niet uitvoeren en dat neem ik ze kwalijk". De SP diende een motie van afkeuring in, die werd verder alleen door Seyst.Nu gesteund.

Motie van afkeuring

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 12 maart 2019:
Overwegende dat
-de afspraken uit de motie aangenomen in de raadsvergadering van 6  december 2018 te laat en onvoldoende zijn geduid;
-de antwoorden van het college van vandaag voor ons niet bevredigend zijn;
-daardoor konden wij tot nu toe onze controlerende taak onvoldoende uitvoeren;
-en daarbovenop is de beantwoording van het college naar onze mening ondermaats en onbevredigend;
Spreekt uit dat de werkwijze van het college in de informatievoorziening ondermaats en  onbevredigend is en spreekt de afkeuring uit aangaande de werkwijze tot nu toe.
Annemieke Zwaneveld (SP), Marian van Aller (Seyst.Nu)

De RDWI, een samenwerkingsverband van vijf gemeentes heeft het zwaar. De organisatie is niet op orde en een eerdere bezuiniging moest alweer worden terug gedraaid. Momenteel is er een tijdelijke directeur en er loopt een verbeterplan. Wel zijn er eerste cijfers van de stand van de verbeteringen, maar wat deze werkelijk betekent voor de cliënten en de medewerkers is niet geheel duidelijk.                                                                                                              De motie van afkeuring maakte nogal wat los, vooral bij de coalitiepartijen. Annemieke: "Deze motie betreft de afgelopen periode. Ik heb onvoldoende de informatie gekregen en kan dan als raadslid niet goed functioneren. En als de wethouders niet kunnen vertellen waarom die informatievoorziening fout ging, kunnen ze wellicht de verbetering ook niet doorvoeren. We wachten nu de tweede rapportage van uiterlijk 6 april af".                                                        Het Algemeen Dagblad maakte een verslag van de raadsvergadering: www.ad.nl/utrecht/wethouders-zeist-informeren-gemeenteraad-niet-over-problemen-rond-samenwerkingsverband~a43e0ed8/

Reactie toevoegen

U bent hier