h

Hoe een klein Zeisters wijkje zich verzet tegen het Groot DeltaLloydse Rijk

25 mei 2018

Hoe een klein Zeisters wijkje zich verzet tegen het Groot DeltaLloydse Rijk

Zeist, 23 mei 2018 - Huurders van 65 sociale huurwoningen in Zeist pikken het niet langer. De eigenaar, verzekeringsbedrijf Delta Lloyd, wil voor een vijfde keer op rij de huren verhogen. De huren zijn in de afgelopen jaren al met meer dan 100 euro gestegen. Daar komt nu 30 tot 48 euro bovenop. Een bedrag wat niet meer op te brengen is door de huurders van de wijk. De bewoners zijn ten einde raad. Een aantal wordt hierdoor zelfs gedwongen om te verhuizen. Delta Lloyd weigert halsstarrig om in gesprek te gaan.

Foto: Chimene van Lunteren

De in 2013 door het kabinet Rutte II ingevoerde verhuurdersheffing  wordt voor de 5e keer op rij linearecta doorberekend aan de huurders. Dit gaat gepaard met exorbitant  hoge jaarlijkse huurverhogingen. De rek is eruit. Veel van deze bewoners hebben 33 jaar geleden deze woningen als sociale huurwoning betrokken. Dat wil zeggen dat ze een huur kregen en op konden brengen, passend bij hun inkomen. Als je teveel verdiende, kwam je niet in aanmerking voor een dergelijke woning. Nu, 33 jaar later, is hun inkomen nauwelijks gestegen, sterker nog, velen zijn ondertussen gepensioneerd, weduwe/weduwnaar geworden, terwijl de huren in de afgelopen 5 jaar met minimaal € 100,-- per maand zijn gestegen. Er zijn zelfs voorbeelden bekend, waarbij men in 5 jaar tijd € 240,-- per maand meer huur is gaan betalen.  Maar ook de alleenverdieners in deze wijk met modale inkomens, zien zich voor een groot probleem gesteld nu de huur zo de pan is uitgerezen.

Deze laatste huurverhoging, die op 1 juli 2018 in moet gaan, slaat werkelijk alles. De mensen die net onder de grens van een inkomen van € 33.000 per jaar zaten gaan zo’n € 30,-- per maand meer betalen en degenen die de pech hebben daarboven zitten, krijgen € 48,-- voor hun kiezen. De mensen die later zijn ingestroomd en in een zogenaamde geliberaliseerde woning zitten zijn praktisch vogelvrij en de meesten van hen hebben ook een huurverhoging van € 48,-- gekregen. 

Delta Lloyd navigeert rakelings langs de randen van wat ze wettelijk mogen vragen aan huurverhoging en doen dat ook. € 910,-- is heel normaal geworden voor een dergelijke ooit sociale huurwoning, terwijl de grens voor huurtoeslag op € 710,68 ligt. In een gesprek met Delta Lloyd is 4 jaar geleden toegezegd dat de huizen, qua huur niet duurder zouden worden dan € 850,--.  Nu komen ze, via de beheerder MVGM, hier op terug en wordt er verwezen naar de maximale huurprijs van € 980,--. En dat voor huizen die in eerste instantie als sociale huurwoningen zijn neergezet! De gemeente Zeist heeft toentertijd expliciet toestemming voor de bouw gegeven als er gegarandeerd sociale huurwoningen zouden komen.

Met deze laatste huurverhoging is het hek van de dam. Diverse mensen hebben al noodgedwongen hun woning moeten verlaten. De rest zit met z’n handen in het haar en heeft geen idee hoe hij/zij de volgende maand door moet komen, want hun salaris/pensioen/uitkering is niet met dergelijke verhogingen gestegen.  De afgelopen 5 jaar is door de groep mensen die het allerhardst hebben te verduren  nl. al op alles bezuinigd op wat maar mogelijk is: eten, kleding, auto  en op vakantie gaan ze al niet meer.  Zij kunnen deze huur al lang niet meer opbrengen. De meeste bewoners  die een baan hebben zijn de helft van hun salaris kwijt aan enkel de huur. Bovendien zijn er in Zeist amper betaalbare huizen in de sociale sector voor handen. Dus, waar moeten ze naar toe?

De huurders van het eerste uur, die sociale huurwoningen betrokken, zijn radeloos. Al diverse acties hebben de afgelopen jaren plaatsgevonden, maar Delta Lloyd bleef doof voor hun smeekbeden. ‘We mogen het vragen, dus we doen het’ was steevast hun adagium. Van coulance was geen enkel sprake. Betalen zul  je of anders eruit.

Ondertussen is de nood van diverse persoonlijke situaties zo erg geworden, dat een aantal bewoners zich genoodzaakt heeft gevoeld om aan de bel te trekken. Via de Woonbond heeft zich een journalist van een omroep gemeld. Hij is bezig met een reportage betreffende de huurmarkt. Een aantal gesprekken heeft hij al gevoerd. De bewoners hebben  in die gesprekken goed kunnen weergeven wat ze van Delta Lloyd en hun beleid vinden: een stelletje geldbeluste uitbuiters, die zich verrijken over de ruggen van hun huurders.

En als de woningen er nou picobello uitzagen en aangepast waren aan de moderne tijd of dat er rekening is gehouden met de gepensioneerde bewoners, maar nee. De meesten hebben nog steeds een badkamer van 33 jaar oud met een bad erin, waarin gedoucht moet worden. Een nieuwe badkamer krijgen ze niet als alles nog enigszins functioneert en de tegeltjes nog redelijk op hun plek liggen. Mocht je wél in de gelukkige omstandigheid zijn om een aangepaste badkamer te krijgen die je wegens je achteruitgaande gezondheid nodig hebt, dus het bad eruit en een inloopdouche erin, dan mag je zelf nog € 2.000,-- ophoesten vanwege het omleggen van wat leidingen. Echter, Delta Lloyd had in een gesprek 4 jaar geleden beloofd de komende jaren alle badkamers te vervangen, maar ze hebben hun woord niet gehouden. Een invalide bewoonster, heeft wél een traplift, maar de badkamer is niet aangepast en ze moet maar zien hoe ze over die badrand heenkomt. Niet hun probleem. En zo zijn er nog veel meer situaties te noemen waarin Delta Lloyd het schromelijk laat afweten.

De actievoerende bewoners hebben Delta Lloyd benaderd en gevraagd of ze een gesprek konden hebben over de ontstane ontwrichtende situatie van de bewoners in deze kleine wijk.

Eén accountmanager, heeft na het verzoek via Whatsapp, totaal niet gereageerd en de bewoner domweg  geblokkeerd. Een andere accountmanager, zei dat de huurverhoging echt niet anders kon, omdat de pensioenen ook uitgekeerd moesten worden, terwijl hun vertrekkende CEO met een vertrekpremie van € 950.000,-- afgelopen jaar is weggegaan. Zij schoof het verzoek door naar de beheerder, MVGM Wonen. De bewoners moesten daar eerst maar mee gaan praten, want, zo laten deze accountmanagers via MVGM weten, zij zien geen toegevoegde waarde in een gesprek met de wanhopige bewoners, en hiermee ontlopen ze zelf alle verantwoordelijkheid.

De bewoners willen niet met de beheerder, die tenslotte slechts uitvoerende is van het beleid van Delta Lloyd, spreken. Zij willen zelf rechtstreeks in contact treden met hun verhuurder, namelijk met de accountmanagers, of nog liever met de CEO, van Delta Lloyd zelf. Tot nu toe blijft Delta Lloyd halsstarrig weigeren om in gesprek te gaan.

De bewoners van dit dappere kleine wijkje laten het er niet bij zitten; zij hebben niets meer te verliezen en als Delta Lloyd nog niet eens bereid is om met ze te praten (bewoners wilden er zelfs vrij voor nemen van hun werk en op eigen kosten naar het hoofdkantoor in Amsterdam afreizen) dan rest hun niets meer  dan alle media die maar beschikbaar is, ook social media, in te zetten om de wereld erop attent te maken dat Delta Lloyd een schandalig onmenselijk beleid voert, waarbij winst maken het enige oogmerk is en daarmee een menselijke ramp veroorzakend. De huurders hebben al die jaren goed huurderschap betoont, hun huizen verzorgd en de tuintjes netjes bijgehouden,  maar van goed verhuurderschap is geen enkele sprake.

Navrant en saillant detail is dat Delta Lloyd een Stichting in het leven heeft geroepen met de naam:  ‘Van Schulden naar Kansen’. De bijbehorende tekst luidt: De ambitie van Delta Lloyd is om huishoudens die in armoede leven, meer financieel zelfredzaam te maken. Citaat: “Onze activiteiten in de wijk worden door de Hogeschool van Amsterdam onderzocht op impact en effect. Hiermee creëren we inzicht in wat werkt in de aanpak van schulden en armoedebestrijding”.  Delta Lloyd bewijst hiermee de grootste leugenaar op aarde te zijn: zij creëren juist armoede!

Chimène van Lunteren
Lid SP afdeling Zeist

Reactie toevoegen

U bent hier