h

Teken de petitie voor een vrij Henschotermeer

6 maart 2018

Teken de petitie voor een vrij Henschotermeer

Wie wel eens het Henschotermeer heeft bezocht, zal zich waarschijnlijk niet hebben afgevraagd waarom er geen hek omheen staat en het vrij toegankelijk is. We vinden immers natuur en recreatiegebieden die vrij toegankelijk zijn vanzelfsprekend. Toch is het juist dat laatste wat bij het Henschotermeer nu op het spel staat.

Sinds het opheffen van het recreatieschap dat als samenwerkingsverband van elf gemeenten onder andere het gebied van het Henschotermeer in beheer had, is de provincie Utrecht op zoek gegaan naar een exploitant voor het beheer van dit recreatiegebied. Geen makkelijke opgave, want de kosten voor de uit te voeren taken voor onderhoud en het openstellen van het terrein voor het publiek bezorgden het recreatieschap al een gemiddeld jaarlijks tekort van ruim een ton. En daarbij moet de nieuwe exploitant ook de sanitaire voorzieningen van een opknapbeurt voorzien.

In de onderhandelingen tussen de provincie en een ondernemer die het Henschotermeer wel wilde exploiteren is uiteindelijk bedongen dat de exploitant bij het uitbaten van het recreatiegebied entree mag heffen. Over de precieze voorwaarden voor entreeheffing bestaan echter verschillende lezingen. De nieuwe exploitant van het Henschotermeer heeft echter al laten weten dat er entree zal worden geheven (een bedrag van 5 euro) voor toegang tot het meer. Daarom wil de exploitant een hek om het gebied plaatsen.

De exploitant ziet de entreeheffing als noodzakelijk om het beheer van het Henschotermeer kostendekkend te maken. Maar kun je bezoekers wel om toegangsgeld vragen voor een gebied waar voorheen omliggende gemeenten een gezamenlijke taak hadden dit vrij toegankelijk te houden, ook als daar middels een recreatieschap geld in moesten worden gestopt? En moeten we het juist niet een probleem vinden als je straks voor een vrij toegankelijk strand aan het water eerst naar de kust moet afreizen en niet meer in de eigen omgeving terecht kunt? Of moeten we maar gewoon accepteren dat wie wil recreeren aan het Henschotermeer daar voortaan zelf voor moet betalen?

Als SP vinden we dat ook onze gemeente Zeist zich sterk moet maken om het Henschotermeer vrij toegankelijk te maken. Daar past niet een hek en ook geen entree van 5 euro bij. Gezamenlijk met GroenLinks en PvdA willen we dan ook ons college in een motie (die in stemming komt in de raadsvergadering van 6 maart as.) oproepen om het Henschotermeer vrij toegankelijk te houden en zich uit te spreken tegen het plaatsen van een hek omheen het gebied. Daarnaast hebben we gezamenlijk met afdelingen van SP, GroenLinks en PvdA van de gemeenten Woudenberg, Utrechtse Heuvelrug, Leusden en Amersfoort de petitie “Vrije plens in het hens” online gezet met het doel om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen voor een vrij en zonder omheind hek toegankelijk Henschotermeer.

Teken de petitie hier!

U bent hier