h

SP tekent Regenboogakkoord

11 maart 2018

SP tekent Regenboogakkoord

Foto: SP

Zaterdag 10 maart heeft lijsttrekker Annemieke Pluijgers namens de SP Zeist het Regenboog stembusakkoord van COC Midden-Nederland ondertekend. Dit akkoord spreekt uit dat de gemeente zich inzet voor de veiligheid van alle LHBTI's, met name de jongeren. Het akkoord werd door 7 van de 9 partijen ondertekend en kan dus op brede steun in de politiek rekenen. Alleen ChristenUnie-SGP en Seyst.nu wilden niet meetekenen.

Vanuit de SP vinden we dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan en iedereen gelijkwaardig is, ongeacht je afkomst, godsdienst, geaardheid of genderidentiteit. Helaas is dat vandaag de dag nog steeds niet het geval. Zo krijgen LHBTI's vaker te maken met geweld en discriminatie en hebben ze vaker last van psychologische klachten zoals depressie. LHBTI-jongeren hebben vaak last van pesten op school en zijn vaker dakloos.

Het Regenboogakkoord roept de gemeente op zich actief in te zetten voor de veiligheid en emancipatie van LHBTI's. Dat komt overeen met wat we als SP in ons verkiezingsprogramma hebben opgenomen, namelijk dat de gemeente een actieve rol moet spelen om alle vormen van discriminatie en racisme te bestrijden, bijvoorbeeld door meer voorlichting in het basis- en voortgezet onderwijs. We betreuren het dat ChristenUnie-SGP en Seyst.nu het akkoord weigerden te ondertekenen. We vinden dat vreemd, aangezien zij in juli 2016 wel nog een motie steunden om Artikel 1 van de Grondwet in de raadszaal en de publiekshal van het gemeentehuis aan te brengen.

Foto: SP

U bent hier