h

SP dient motie van afkeuring in na interpellatiedebat over jeugd-ggz

4 oktober 2017

SP dient motie van afkeuring in na interpellatiedebat over jeugd-ggz

Op dinsdag 3 oktober kwam de gemeenteraad van Zeist weer bij elkaar voor de maandelijkse raadsvergadering. Op de agenda stond onder meer een interpellatiedebat aangevraagd door onze fractie. Een zwaarwegend middel om over een belangrijk onderwerp te kunnen debatteren.

Reden voor onze fractie om dit debat aan te vragen was een onderzoek van MediQuest. Het onderzoek liet zien dat er enorme wachttijden zijn in onze jeugd-ggz. Zo lopen wachttijden in onze regio op tot soms wel 40 weken! Te absurd voor woorden!

Nog geen half jaar geleden dienden wij een motie in om de wachttijden in de jeugd-ggz te rapporteren aan de gemeenteraad, toen naar aanleiding van een artikel van het NRC. Die motie werd afgewezen omdat het allemaal goed zou lopen in onze gemeente. Toch een heel ander verhaal dan wat nu uit het onderzoek van MediQuest naar voren gekomen is.

In het debat hebben wij geprobeerd om oplossingen los te krijgen van de wethouder. Wat gaan wij doen aan de te lange wachttijden? Maar wij wilden ook een oplossing voor het probleem dat wij als gemeente een beter beeld moeten gaan krijgen wat er echt speelt!

De gevoelens dat er echt iets aan de hand was werden over het algemeen gedeeld al was de VVD van mening dat wij als gemeente het toch best goed doen wat jeugd-ggz betreft.

De wethouder kon echter, naar onze mening, niet met oplossingen voor de problemen komen. Er werd een toezegging gedaan om cijfers eerder te overhandigen. Maar het uitzoeken hoe het kan dat wij schrijnende en alarmerende getallen niet hadden en hoe wij dit gaan oplossen, of hoe wij de wachttijden die nu door het onderzoek van MediQuest al bekend zijn gaan aanpakken kwamen niet op tafel.

Wij konden als fractie dus niet anders dan een motie van afkeuring indienen. Een paardenmiddel om te laten weten dat wij het niet eens zijn met het beleid wat hier gevoerd is. Een signaal dat wij verandering willen en echt te weinig daadkracht hebben gezien om ernstige problemen aan te pakken. Uiteindelijk werd deze motie ondersteund door Nieuw Democratisch Zeist. Alle andere partijen vonden de motie te heftig en stemde tegen.

Dit is voor ons niet het einde. Hier begint het pas. Met andere afdelingen van de SP hebben wij hier continu contact over (wij werken samen met andere gemeentes als het gaat om jeugd-ggz). Samen staan we tenslotte sterker! Als SP zullen wij door blijven strijden voor goede en snelle hulp voor iedereen die dit nodig heeft, want de jeugd heeft de toekomst en mag nooit in de kou blijven staan!

Mocht u contact willen hebben met onze fractie over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met raadslid Annemieke Pluijgers (06 22 69 88 82, zannemieke1987@hotmail.com) of onze fractievoorzitter Pieter Wout Duquesnoy (06 29 43 07 95, pieterwout@tomaatnet.nl).

Reactie toevoegen

U bent hier