h

Algemene Beschouwingen 2017

29 oktober 2017

Algemene Beschouwingen 2017

Op dinsdag 24 oktober vonden de Algemene Beschouwingen plaats. Daarbij wordt stilgestaan bij de stand van de gemeente en wordt de begroting voor 2018 besproken. Lees hieronder de inbreng van fractievoorzitter Pieter Wout Duquesnoy:

2018 is ook het jaar van de gemeenteraads verkiezingen, dus krijg je als politieke partij nu nog duidelijker de wensen van bepaalde wijken. Met daarbij de mogelijkheid tot reactie, bent u het met ons eens of oneens? Dat is dus wel Samen kansen pakken.

Voorzitter, zou Vollenhove ons ook niet hun wensen moeten sturen, hun vragen moeten stellen? Ik kan me dit zo bedenken en vraag me af wat daarop onze reactie is?

Bijvoorbeeld over het groen in de wijk. Is er in Vollenhove, net als in andere wijken van Zeist, een sluipende ontgroening aan de gang. En moeten we daar extra maatregelen nemen om het groene karakter te behouden?

Moet er gebouwd worden, dan zou Vollenhove kunnen vragen om dat passend te doen. Maar dan wel passend naar de vorm van de eengezinswoningen in de wijk. Vollenhove kent een zeer verschillend aanbod van woningen, nu. Dat is ook de kracht en zou zelfs een toonbeeld voor andere wijken kunnen zijn.

Over verkeer hoor je de vragen voldoende, de snelheid is vaak te hoog. Gelukkig is er over het algemeen wel zicht en is het niet elke keer weer een bijna dodelijke situatie. Handhaving is hier van belang, want zelfs de meeste verkeersmaatregelen houden dit onvoldoende tegen. Een prachtig streven is als schoolkinderen zelfstandig door de wijk naar school kunnen lopen/fietsen, zonder gevaar te lopen overreden te worden. De vraag is dan nog of het de taak is van de gemeente om hier de klaar-overs te leveren of komt dit uit de kracht van de wijk?

Het veiligheidsgevoel verbeteren, daarvoor is actieve medewerking van wijkbewoners nodig. Wat de SP opviel is dat hier Vollenhove al heel nauw aansluit bij de verdere digitalisering, die de gemeente wenst. De facebook pagina staat goed gevuld met klachten en meldingen van auto beschadigingen en diefstallen uit auto's achter de Torenflat. Maar in eerste instantie was de politie zich niet bewust van problemen, er zou maar 1 aangifte zijn. Dit vindt de SP toch een vreemde reactie: De burger moet digitaal naar de gemeente, maar de gemeente zou de burger op hun digitale medium dan niet serieus nemen? Gelukkig is hier al een belangrijke bijstelling gekomen maar het blijft wel zaak voor de gemeente zich ook aan de burgers aan te passen en niet alleen andersom te verlangen.

In het afvalbeleid is dit ook zo'n gegeven. Hier waarschuw ik maar even dat nu de scheidslijn tussen raadslid en nevenfunctie geweld aan wordt gedaan. Ik merk dat trouwens vaker, volksvertegenwoordiger is ook laveren.
De boete op grof afval aan de weg is geen goed plan. Kom je het zelf brengen, dan is het gratis. Maar wat als je wordt weggestuurd en je dan aanklopt bij de gemeente? Ja, college, dit gaat over de weggeefwinkel. Hoeveel onnodig afval dit instituut tegen houdt is u allen bekend. Maar ook daar komt uiteindelijk toch een stroom uit, die bij de RDM moet terecht komen. Als je dan bewust geweigerd wordt en er gaat weken overheen voordat er ook maar een afspraak komt, breng je deze initiatieven best in gevaar.

Zorg, welzijn en werken. Belangrijke items in deze wijk. Niet voor niks is het belangrijk dat CJG en sociale wijkteam goed geworteld zijn in deze wijk. En dat lukt steeds meer, maar is het nu voorgestelde doorbraakbudget wel voldoende om alles op een juiste manier op te pikken. Het sociale wijkteam heeft al duidelijk gemaakt dat ze mankracht ontbreken in Zeist, ook dat moet worden opgepikt. En we moeten ons nu al commiteren dat we op een of andere vorm voort zullen gaan met dit budget en het dus waarschijnlijk moeten uitbreiden. Ik hoop dan ook vooral dat dit doorbrakbudget ook versnelling van acties en oplossingen kan geven. Laat die professionals ook echt vrij, elk commentaar kan toch weer zorgen voor burocratie en vertraging van zorg aan mensen.

Voorzitter, de komende maanden moet de raad gaan luisteren naar de mensen in Zeist maar dit moet de raad en het college ook in de jaren daarna steeds blijven doen. Niet alleen voor Vollenhove, natuurlijk.

O ja, voorzitter. Namens Annemieke Pluijgers moet ik nog zeggen dat we het pleidooi van de PvdA voor aandacht voor de wachtlijsten in de jeugdzorg ondersteunen.

U bent hier