h

Kadernota gemeente Zeist

25 juni 2017

Kadernota gemeente Zeist

De gemeente Zeist maakt in juni haar plannen voor volgend jaar
bekend. In oktober/november wordt op die plannen de begroting
gebaseerd. Maar deze kadernota is dit jaar slappe hap. Dit is
de beschouwing, uitgesproken door de SP fractievoorzitter Pieter
Wout Duquesnoy:

De fractievoorzitter van de SP in Zeist, Pieter Wout Duquesnoy, was afgelopen weekend weer naar het Best Kept Secret festival geweest in de Beekse Bergen. Dus u kunt nu een zonnige kijk op de kadernota verwachten van de SP. We gaan de wereld, of tenminste Zeist verbeteren.

De kadernota start al vast met de gemeenteraads- verkiezingen en dat we de inwoners daar bij moeten betrekken. De SP is dan ook blij met de eenvoudige, praktische gedachtes voor komend jaar. Zoals meer stemburo's, dan is de kans dat mensen stemmen groter.

We doen een hoop aan die participatie, zegt het college. Ze noemt daarbij het GONS traject, gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Maar bij de wensen van Zonnacare heeft dat GONS helemaal niet zo lekker uitgepakt. Was dat daar wel op de plaats?

Dat zien we als SP meer, de misschien goede ideëen stranden in mul zand. Wil je Radiohead zien, dan moet je daar moeite voor doen in dat mulle zand van Beekse Bergen. En moeite moet je ook doen als je naar de burgers wilt lopen. Helaas, die moeite, dat doorzetten onbreekt bij Zeist. Een GONS traject dat een prachtig resultaat zou opleveren maar waarvan de gemeente zegt “de burger heeft het toch weer zelf gefrustreerd”. En de burgers die meermalen naar ons politieke spreekuur komen. Er is geen vervolg, de burger hoort niets.

Ik zie in dit kader document geen visie op de toenadering naar de burger, behalve dat het digitaler moet. Als raad gaan we op de foto, dan hebben we de democratische zelfbevlekking weer gehad. Wat levert dit nu op?

Lekker wonen in Zeist. Met de versnellingsagenda. Maar tot nu toe is die nog niet bezig met een hoge versnelling. Zijn er dan geen kansen? De SP denkt van wel, maar dat kan betekenen dat we Eikenstein wel gebruiken voor tijdelijke huisvesting en dan al op korte termijn. Ja, dat heeft uiteraard effect op de integrale gebiedsvisie, maar faseringen moet je durven maken.

Voor lekker wonen heb je een leuke omgeving nodig. Zeist is nog steeds groen, maar de openbare ruimte laat te wensen over, meerdere fracties hebben dat al eens aangetoond. Het college gaat “bezien of een extra financiële impuls nodig is voor het maken van een inhaalslag in de kwaliteit van de openbare ruimte”. We weten allemaal dat met fietsen je de gaten moet ontwijken en de mooiste die ik laatst hoorde “elke tegel ligt hier even ongelijk”.

Nu ja, in ieder geval geeft het college hier aan dat ze een analyse wil maken. En dat is al meer dan ze willen doen op sociaal domein. Zeist gaat van alles doen aan de wachttijden van de jeugdzorg, maar we hebben geen idee wat die wachttijden zijn. En neen, dat hoeven we ook niet te analyseren, zegt het college.

Voorzitter.

Mensen aan het werk. Zodat ze niet meer in de bijstand zitten. Dat lijkt het doel als ik deze kadernota lees. Plus dat werkenden ook minder aanspraak maken op WMO en jeugdzorg. Het klinkt berekenend.
Terwijl we willen dat mensen zich nuttig kunnen maken, dat mensen eer hebben in wat ze doen en kunnen doen. Die motivatie moet er als eerste zijn.

Voorzitter, Ik heb deze keer geen muziek van Best Kept Secret. De zanger van Strand of Oaks sprak het publiek toe dat we minder gemeen naar elkaar moesten doen. Hij heeft wel gelijk, de maatschappij heeft grote, wereldomvattende problemen en daartegen plaatst men harde en gemene acties en woorden. Die gaan wij met de kadernota niet wegnemen. Dat hoeft er dan ook niet in te staan maar een socialere visie en meer doorpakken naar oplossingen. Dat ontbreekt in deze nota wel. Jammer.

Reactie toevoegen

U bent hier