h

#PakDeMacht

9 februari 2017

#PakDeMacht

Foto: SP

Het is gelukt. Op de partijraad van zaterdag 28 januari hebben de afdelingen van de SP ingestemd met een stevige aanscherping van ons verkiezingsprogramma. We hebben de ruimte gevonden om de AOW-leeftijd na de verkiezingen van 15 maart te verlagen naar 65 jaar en om de hoogte van de AOW-uitkering met 10% te verhogen. En dat is heel goed nieuws. Want twee weken daarvoor hadden we op het congres al het verkiezingsprogramma vastgesteld. Met goedkopere huurprijzen, met verhoging van minimumloon en uitkeringen. Met een nationaal zorgfonds en zonder eigen bijdragen in de zorg. Een prachtig programma!

Op de partijraad deed Roemer eerst nog geheimzinnig. Eerst dacht ik nog dat hij ons, de afdelingsvoorzitters, kwam vragen over de lijstverbinding. Maar dat was het niet. We gaan alleen een lijstverbinding aan als de andere partijen, GroenLinks en PvdA, ervoor kiezen niet met de VVD te gaan regeren. Maar dat willen deze partijen niet toezeggen, en dus komt er ook geen lijstverbinding.

De vraag die Roemer ons wel stelde was of de partijraad kon instemmen met 65=65. Het is doorberekend dat de AOW leeftijd op 65 jaar financieel mogelijk is. Als mensen wel langer willen doorwerken, dan moet ook dat mogelijk zijn. Met het voorstel de AOW leeftijd weer op 65 jaar te brengen heeft dus de hele partijraad ingestemd. Dat wordt een mooie tijd om te gaan knokken voor een beter Nederland!

Pieter Wout Duquesnoy

U bent hier