h

And America will be made Great again

5 februari 2017

And America will be made Great again

Afgelopen maand ging het nieuws dagelijks bijna nergens anders over: de inhuldiging van Donald Trump als president van de Verenigde Staten.  De inmiddels  vertrokken regering van nu ex-president Obama probeerde de laatste weken, voor de officiële inauguratie van Trump, de wereld, en dan vooral Europa, nog enigszins gerust te stellen.

Met Trump aan het roer zouden de Verenigde Staten de Navo niet de rug toekeren, het in Parijs ondertekende Klimaatakkoord zou niet direct opgezegd kunnen worden en  van een verzoenende toon richting Poetin aangaande de relatie met Rusland zou ook geen sprake zijn, zo verzekerden regeringsbeambten van het Witte Huis.

Waar over bovengenoemde zaken het Witte Huis onder Trump zich inmiddels al in iets gematigder toon, of nog niet concreet heeft uitgesproken, heeft Trump op ander gebied in de eerste weken van zijn presidentschap direct al een aantal decreten uitgevaardigd die in Europa (en ongetwijfeld ook daarbuiten) al behoorlijk wat opschudding hebben veroorzaakt. De aangekondigde plannen voor het bouwen van een muur met de grens met Mexico, het invoeren van grote importheffingen voor bedrijven die zaken van buiten de VS importeren, maar meer nog het instellen van een inreisverbod voor zeven landen in het Midden-Oosten hebben duidelijk de toon gezet. De toon van een president die enerzijds graag de belangen van zijn land op de eerste plaats zet, maar anderzijds ook een politiek van discriminatie en uitsluiting voert jegens mensen van buiten de VS.

Het is zeer de vraag of Trump met zijn nu ingezette veiligheidspolitiek uiteindelijk de belangen zal dienen van zijn land. De keuze van een inreisverbod voor zeven landen waar Iran wel, maar Saoedi-Arabië niet bijhoort is niet slechts een volstrekt willekeurige, maar meer nog een die, vanuit de recente geschiedenis bekeken, zeer onlogisch is. Want kwamen de meeste aanslagplegers van '11 september' niet uit Saoedi-Arabië?  En vormt Iran wel  werkelijk zo'n groot gevaar voor de VS? Het lijkt erop dat het Trump er alles om te doen is om voor Iran weer zo snel mogelijk sancties in te stellen en om het eerder gesloten verdrag met Iran (waarin Iran zich committeert om geen kernwapens te ontwikkelen en de ontmanteling van bestaande faciliteiten onder toezicht te stellen van het Internationaal Atoomagentschap) zo snel mogelijk van tafel te vegen.

Een effectieve bestrijding van terrorisme zal Trump niet bewerkstelligen door personen uit een willekeurige greep landen de toegang te ontzeggen tot Amerika.  Trump lijkt blind te zijn voor het gevaar dat van 'binnenuit' dreigt.   Want het systematisch discrimineren van bevolkingsgroepen uit bepaalde landen zal eerder het vuur van radicalisering van moslims uit eigen land aanwakkeren. Mensen het gevoel geven dat ze er niet meer bij horen, omdat ze een andere religie aanhangen of toevallig uit een verkeerd land afkomstig zijn (ook al hebben ze dan misschien daarbij nog de Amerikaanse nationaliteit): het is een recept voor een gevaarlijke vorm van segregatie van bevolkingsgroepen. Wat zal Trump straks gaan doen met de miljoenen illegalen uit Midden-Amerika die voor Amerikaanse bedrijven als goedkope arbeidskracht worden ingezet? Als Trump daadwerkelijk de banen weer terug wil geven aan de Amerikanen, dan zou hij ook een einde moeten maken aan de praktijk dat bedrijven illegalen voor hen laten werken. Maar dat betekent dat die bedrijven dan voortaan meer geld kwijt zijn met het inhuren van Amerikaanse werknemers, en het is de vraag of Trump dan nog steeds kiest voor het belang van de Amerikaanse burger of toch van de bedrijven als hun winstgevendheid in het geding komt.  In ieder geval zijn Trump's belastingplannen duidelijk in het voordeel van de (grote) bedrijven. Een voordeel dat uiteindelijk opgehoest zal worden door, waarschijnlijk, de gewone burger.

Met Trump als president zal de segregatie en de inkomensongelijkheid tussen bevolkingsgroepen in eigen land dus alleen maar toenemen.  En de verhoudingen tussen Amerika en de rest van de wereld zullen, als de lijn die Trump nu is begonnen, verder wordt voortgezet, op scherp worden gezet. America will be made Great Again.  Deze belofte zal met de huidige politiek van Trump vooral een belofte zijn van een grote groep verliezers en een heel kleine groep winnaars. Oftewel: Inequality will be made more Great Again, de ongelijkheid zal nog groter worden.

David Tompot

Reactie toevoegen

U bent hier