h

Manifest Vluchtelingen en Statushouders

11 december 2016

Manifest Vluchtelingen en Statushouders

Afgelopen dinsdag was er weer een gemeenteraadsvergadering. Verschillende punten stonden op de agenda waaronder het manifest vluchtelingen. Een manifest wat tot stand is gekomen door een motie van de SP Zeist.

Deze motie riep op om de dialoog met de samenleving aan te gaan. Nu is er dus een manifest voor de samenleving. Iedereen die dit wil tekenen kan dit doen. Burgers, woningbouwverenigingen, ondernemers; iedereen die graag wil uitdragen dat wij in Zeist mensen graag een plek gunnen in een veilige omgeving.

SP-raadslid Annemieke Pluijgers sprak de volgende stemverklaring hierover uit:

"Sinterklaas is gisteren weer Spanje vertrokken en veel kindjes genieten nog na van een sinterklaasfeest. Langzaam maar zeker gaan we naar de kerst toe. Voor mij persoonlijk het feest van vrede en samenzijn, het feest van licht en natuurlijk van een nieuw begin. Een nieuw begin, vrede: precies hetgene wat vluchtelingen zoeken die hier naartoe komen.

En toen kwamen vorig jaar ineens veel mensen voor dat nieuwe begin en werden sommige mensen in Nederland ongerust. Gemeentehuizen werden met stenen bekogeld, en politie moest soms ingrijpen om bezorgde mensen te kalmeren.

Om dit in Zeist te voorkomen en echt naar mensen te luisteren en om te weten te komen wat er in onze gemeente speelt dienden wij, de SP, een motie in die opriep tot verbinding, tot een dialoog. En die werd unaniem aangenomen. Overal in Zeist kwamen gesprekken met elkaar. Naar ons idee is de motie dus heel goed uitgevoerd. Onze complimenten dus voor alle mensen die deze motie tot een succes hebben gemaakt.

Nu heeft onze motie geleid tot dit manifest. Een manifest waarin staat dat Zeist een gemeente is waar je veilig bent en geliefd, waar je een kans krijgt, waar je mag zijn wie je bent, waar je welkom bent en mee mag doen! Een manifest dat oproept tot een blijvende dialoog en verbinding!

Wij staan natuurlijk achter deze boodschap en zijn blij en trots dat onze motie geleid heeft tot dit manifest."

U kunt het manifest hier ondertekenen.

U bent hier