h

Nieuw afdelingsbestuur

11 mei 2014

Nieuw afdelingsbestuur

Donderdag 24 april hield de SP afdeling Zeist een ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering is het bestuur van de afdeling (opnieuw) gekozen.

Drie mensen hebben besloten het bestuur te verlaten. Gathy Jacobs, Annemieke Pluijgers en Jantje Paasman waren niet herkiesbaar. Gathy, Annemieke en Jantje, jullie heel erg bedankt voor alle inzet en energie die jullie in het bestuurswerk hebben gestoken. De aftredende bestuursleden:

Gathy was jarenlang actief als penningmeester en voor de hulpdienst. Daarnaast was zij betrokken bij vele acties, congressen, vergaderingen en bijeenkomsten. Gathy gaat nu ook bij de SP met pensioen. 

Jantje heeft een steeds drukker wordende weggeefwinkel. Daarnaast zet hij zich in zijn privéleven naast een baan op verschillende manieren (vrijwillig) in om de samenleving te verbeteren. Dit doet hij vol passie, maar het vergt veel tijd. Hij wil zich meer op deze zaken richten en verlaat daarom het bestuur.

Annemieke is onlangs verkozen als tweede gemeenteraadslid voor de SP in Zeist. Zij wil zich volledig kunnen richten op het raadswerk, wat uiteraard veel tijd en energie gaat kosten. Geen bestuur meer dus, maar zeker niet minder taken.

Het nieuw gekozen bestuur zal bestaan uit: Mathijs Gijsbers (afdelingsvoorzitter), Jan Voogdt (penningmeester), Pieter Wout Duquesnoy (fractievoorzitter), Gwildor Sok en Elmar van Kordenoordt.

Jan heeft zich niet beschikbaar gesteld om herkozen te worden als afdelingsvoorzitter, maar blijft wel bestuurslid. Hij gaat de taken van Gathy als penningmeester overnemen. Jan heeft de afgelopen 15 jaar (met een korte onderbreking) naast zijn drukke baan en hobby jarenlang de SP versterkt: als voorzitter (enige tijd zelfs gecombineerd met het raadslidmaatschap), actief op straat en bij acties. Jan, nogmaals heel erg veel lof, letterlijk voor de duizenden uren inzet als voorzitter!

Pieter Wout blijft fractievoorzitter en zal daarom de komende 4 jaar wederom in het bestuur zitten. Hij zal opnieuw de raadsfractie vertegenwoordigen en de spil zijn tussen de raad en de afdeling. 

Gwildor blijft aan als bestuurslid. Hij wil net als de afgelopen tijd zich inzetten voor een sterke actieve afdeling, waarbij zijn focus onder andere ligt op het gebied van privacy. Hij is algemeen bestuurslid, maar daarnaast versterkt hij de afdeling als fractieassistent en webmaster.

Elmar is nieuw verkozen binnen het bestuur. Hij heeft gewerkt op het ministerie van BZK en bij Postbus51. Daarnaast heeft hij de zorg van meerdere kanten gezien en is hij bestuurslid bij een huurdersvereniging. Hij heeft van dichtbij gezien dat de maatschappij steeds minder sociaal wordt en hij vindt dat dit anders moet. Dat kan je het beste bereiken door zelf actief te worden, en dat wil hij onder andere doen binnen het bestuur.

Mathijs is verkozen als nieuwe afdelingsvoorzitter en zal Jan opvolgen. Mathijs was hiervoor organisatiesecretaris en deed dit met veel plezier. De steun voor de SP is groeiende, ook in Zeist. Tegelijk gaat er veel op de gemeente afkomen komende jaren. Graag wil hij als voorzitter met de afdeling, de fractie en het bestuur zorgen voor een sociaal geluid in Zeist.

Wij hebben een nieuw bestuur, maar inmiddels is in de nieuwe gemeenteraad van Zeist ook een nieuw coalitieakkoord gesmeed. Afgelopen donderdag was daarover een debat. Belangrijk punt: de gemeente krijgt vanuit het Rijk te maken met een aantal decentralisaties en bezuinigingen.

Het nieuwe akkoord staat op zijn zachtst gezegd ver van het gedachtegoed van de SP: de nieuwe coalitie van VVD, D66, Seyst.nu en CDA zal met de harde hand deze bezuinigingen doorvoeren. Sociale woningbouw, bijvoorbeeld, zal nog schaarser worden in Zeist. Er komt grote druk te liggen op de zorg (WMO, thuiszorg, ouderenzorg, enz.). En vangnetten voor minima zullen worden versoberd.

Gelukkig heeft de oppositie de messen ook geslepen. Snel werd duidelijk dat het akkoord te veel onzekerheid gaf. De SP gaat daarom met het bestuur zijn uiterste best doen om een sociaal geluid op straat te laten horen. We zullen de bevolking en de raad laten zien dat het ook anders kan. We zullen ons als bestuur maximaal inspannen om een sterke, actieve afdeling neer te zetten, zodat we met zijn allen de fractie goed kunnen steunen in de strijd die nodig zal zijn.

Uiteraard kunt u als u dat wenst contact opnemen met de nieuwe bestuursleden. Op de website vindt u de contactgegevens

U bent hier