h

Het wordt druk in Kamp Zeist

31 mei 2014

Het wordt druk in Kamp Zeist

Komende zondag, 1 juni, start de wake bij Kamp Zeist weer zoals gewoonlijk om 16.30 uur en ook deze keer zal de SP aanwezig zijn aan de Richelleweg 13 te Soesterberg. Hoe druk zal het deze keer worden? Daar durf ik geen inschatting van te maken. Wel is er een grote kans dat het binnen de hekken nog drukker wordt. Sinds februari is het (tijdelijke) asielzoekerscentrum open, daar wonen nu enkele honderden asielzoekers, zij kunnen gelukkig naar buiten en de kinderen gaan naar school in Zeist. Maar er zijn ook de mensen, die er onschuldig vastzitten omdat ze geen geldige papieren hebben. Dat er een gevangenis staat op Kamp Zeist, daar is de SP-Zeist nooit tegen geweest. Wel zijn we tegen het bestemmingsplan omdat het een gevangenis is, waar onschuldigen worden opgesloten. Daarvoor hebben we jaren terug al een motie aangenomen gekregen in de raad, omdat de meeste partijen het met ons eens zijn. Echter, de minister legt de stemming van de gemeenteraad van Zeist gewoon naast zich neer.

En opnieuw is er een VVD-er in de regering die de gemeenteraad van Zeist niet serieus neemt. Staatssecretaris Teeven heeft het plan opgevat om gezinnen en minderjarigen, die zich aan de Nederlandse grens melden, op Kamp van Zeist te huisvesten. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie maakte een plan daartoe op 28 mei per brief aan de Tweede Kamer bekend. De SP-Zeist is blij dat “geen kind in de cel” eindelijk een klein beetje waarheid begint te worden, alhoewel de cel gewoon een cel blijft maar het prikkeldraad voorzien wordt van groene gecamouflage. Met het verbergen van de hekken met struiken wordt geprobeerd een vriendelijker omgeving te maken. Burgemeester Metz van Soest maakt zich zorgen over de plannen van Teeven en of en hoe deze ingrijpen op de clusterovereenkomst van Hart van de Heuvelrug. want dat waren in principe de afspraken, het gebied zou voor het grootste deel natuur worden. De burgemeester van Soest wil dan ook een andere plaats voor de opvang van deze kinderen en/of gezinnen met kinderen.
De SP-Zeist wil van het college van B&W van Zeist wel wat meer duidelijkheid over de plannen en of die zomaar door kunnen gaan zonder dat de gemeenteraad er iets over kan beslissen. De SP heeft de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Zijn de plannen van Teeven mogelijk binnen het huidige bestemmingsplan of dient dit aangepast te worden?
  2. Welke impact heeft het plan van Teeven voor de afspraken van hart van de heuvelrug?
  3. Heeft de asielzoekersopvang, die eerder is ingesteld ook effecten op de afspraken van hart van de heuvelrug?

U bent hier