h

Buurtbewoners in actie tegen huurverhoging

21 mei 2014

Buurtbewoners in actie tegen huurverhoging

Een aantal bewoners van de huurwoningen aan Noordweg en Zeisteroever (woningen zijn eigendom van Delta Lloyd) zijn een actie gestart tegen de huurverhoging. In verband met de door het rijk afgedwongen grote huurverhogingen raken mensen meer en meer in problemen. Deze huurverhogingen zijn nog eens extra wrang als ze plaatsvinden terwijl er sprake is van achterstallig onderhoud.

Om uit te zoeken in hoeverre dit het geval is bij deze woningen van Delta Lloyd (in totaal 63 woningen aan Noordweg, De Gooyertiend en Zeisteroever) hebben de buurtbewoners, in samenwerking met de SP-Zeist, de actie opgezet om informatiebrieven en bezwaarschriften tegen de nieuwe huurverhoging uit te delen. Met deze formulieren is huis aan huis bezocht om op deze manier ook meer informatie te verzamelen over de onderhoudsproblemen. De actie is opgezet door Chimène van Lunteren en 4 andere buurtbewoners. Pieter Wout Duquesnoy was namens de SP aanwezig om de actie te ondersteunen. Veel bewoners waren geïnteresseerd en gaven aan mee te willen doen.
In de voorlaatste week van mei worden de formulieren weer opgehaald. Daarna worden de problemen geïnventariseerd en zal er een gesprek worden aangegaan met beheerder Delta Lloyd.

U bent hier