h

Rondje tomaat december 2013

20 december 2013

Rondje tomaat december 2013

In de laatste raadsvergadering van 2013 stonden de centrumvisie en de bouw van de Hoogvliet als hot topics op de lijst. Daarnaast was dit de eerste vergadering in de nieuwe zaal, dus er is een klein spektakel van gemaakt. Het is erg ruim, de afstanden zijn groter en er kunnen video-opnamen worden gemaakt. Nadeel is dat er veel rumoer is van de installaties. Tegenover deze grootsheid van de nieuwe raadszaal staat het nuchtere van het college van B&W in de beantwoording van vragen van de PvdA. De vragen gingen over de nieuwe, lichtgevende “glow-in-the-dark” verf op fietspaden voor beter zichtbaarheid. Het college is sceptisch. Logisch, vindt ook de SP. Maak eerst eens goed gebruik van de normale witte verf-lijnen, bijvoorbeeld om de zijmarkering aan te geven. Die nieuwe verf heeft zich nog amper bewezen en is veel duurder.Verder nadeel is dat bij de beboste fietspaden in Zeist er veel minder licht valt en dus ook die lichtgevende werking minder effectief wordt.

De SP heeft tegen de nieuwe nota “reserves en voorzieningen” gestemd, omdat daari verwerkt zat de RIOZ. Deze reserve geeft teveel verschuiving van budgetten, zodat geld voor sociale doelen kan wegvloeien naar steen en asfalt. Ook heeft de SP getwijfeld bij het plan op de Tolakkerlaan een boerderij om te vormen in een woning. Niet vanwege de woning zelf, maar vanwege de hinderwetvergunningen voor de overblijvende bedrijven. Na toezegging van de wethouder dat bestaande bedrijven geen last gaan krijgen, valt het oordeel van de SP hierover positief uit.

Ook stond het “Huis der Democratie” op de rol. In het oude raadshuis en de oude raadszaal waren al mogelijkheden voor groeperingen om presentaties te houden en vergaderingen, gericht op diverse burgerzaken. Ook de politieke partijen houden hun fractievergaderingen. Het voorstel om in het nieuwe raadshuis en de nieuwe raadszaal nieuwe regels hiervoor op te stellen heeft het niet gehaald. De huidige regels zullen, dat is toegezegd, het eerste jaar ruim worden gebruikt en dan kan er een evaluatie komen. Een slim plan, dan kan ook een nieuwe raad hier een gewogen beslissing over maken.

U bent hier