h

Raadsvergadering 17 december

20 december 2013

Raadsvergadering 17 december

Doorgaan met Hart van de Heuvelrug?

De vraag werd gesteld of we, in afgeslankte vorm door moeten gaan met Hart van de Heuvelrug. Bouwprojecten opzetten in het gebied van Soest en Zeist (samen met de provincie) om daarvan natuur te betalen. Natur, bijvoorbeeld delen van de ecologische hoofdstructuur (EHS) is een taak van de provincie. Die probeert met Hart v/d Heuvelrug geld uit te sparen door bouwprojecten in de natuur geld te laten opleveren. Maar, zeker sinds de crisis valt er slecht geld te verdienen met bouwen van industrieterreinen of woningen in de bossen. En dan is er ook tegenstand van de bevolking, die geen aangetaste natuur wensen, terecht.

Een aantal groene projecten zijn al uitgevoerd voor veel geld, dus er is een flink tekort van zo’n 10 miljoen. Met rente zou dat nog tot het dubbele kunnen oplopen. En dus moet Hart v/d Heuvelrug, volgens het college, worden opgetuigd naar een samenwerking van provincie, Soest en Zeist om zoveel mogelijk van die bouwprojecten met winst af te sluiten. Zeer waarschijnlijk is dit een onmogelijkheid omdat we ook in Zeist zelf bouwprojecten hebben, die maar niet van de grond komen.

De SP is dan ook van mening dat we, nu de overeenkomst van Hart v/d Heuvelrug toch afloopt, hiermee beter kunnen stoppen. Van het verlies is een kleine 2 miljoen dan wel voor Zeist, namelijk de natuur op het Harlan terrein. Dat deel kun je met de beste wil van de wereld niet tot de EHS bestempelen, dus is dit niet de verantwoording van de provincie. Alle andere natuur is wel de verantwoordelijkheid van de provincie en die moeten dit dus verder uitvoeren en bekostigen. Dan wordt Zeist niet gedwongen mogelijk mee te betalen met het verlies van 10 miljoen (wordt dat misschien nog hoger?) en worden we ook niet gedwongen de natuur bij Den Dolder te verkwanselen en het sanatoriumbos vol te bouwen. Stop dus volgend jaar met Hart van de Heuvelrug, dat is de beste keus.

U bent hier