h

Niet-winkeldag op Belcour

4 december 2013

Niet-winkeldag op Belcour

De laatste zaterdag van november is internationale niet-winkeldag. Daarbij wordt aandacht gegeven aan duurzaamheid, door de jacht op consumeren af te remmen. De SP Zeist geeft daaraan een draai, samen met de weggeefwinkel Zeist. Ook dit jaar was de weggeefwinkelkraam weer een groot succes. Vele goederen werden gretig meegenomen en met veel mensen hadden we een gesprek over het nut van duurzaamheid, hergebruik en stilstaan bij het steeds maar meer moeten consumeren.

De internationale niet-winkeldag houdt uiteraard geen rekening met de Nederlandse Sintreklaasviering. Voor veel mensen is het dan ook dubbel. Toch waren ook bij de weggeefwinkelkraam leuke Sint-cadeau's te scoren. En het is ook niet de bedoeling mensen het winkelen te verbieden, wel om ze aan het denken te zetten van onze westerse overconsumptie.

Eén maal per jaar is de weggefwinkel op Belcour, gedurende het hele jaar gaat het ook om hergebruik, bruikbare goederen en goede kleding worden gedoneerd en vinden bij anderen weer hun plek. Niet weggooien, maar hergebruik. Zie voor meer informatie over de weggeefwinkel Zeist diens Facebookpagina.

Tevens was deze keer als speciale gast aanwezig de stichting Vila Velha. Zij zamelen oud ijzer, metalen en kapotte electronica in. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor hun project in Brazilië. Vanaf nu kun je dit oud ijzer en dergelijke ook op de tweewekelijkse open dagen van de wggeefwinkel inleveren aan de Jan Scheplaan 8.

Ook RTV Utrecht toonde belangstelling en heeft een leuke reportage gemaakt met enkele interviews. Deze reportage is hier te bekijken.

U bent hier