h

Schoonoorders tekenen massaal voor Stufi

13 november 2013

Schoonoorders tekenen massaal voor Stufi

Op woensdag 6 november zijn Eduard en Gwildor langs scholengemeenschap Schoonoord geweest om daar met leerlingen te praten over de studiefinanciering, als onderdeel van de landelijke ROOD-campagne "Spreek je uit voor je Stufi".

Het kabinet van VVD en PvdA wil de studiefinanciering afschaffen en vervangen door een leenstelsel. Hierdoor zouden studenten een schuld van tienduizenden euro's moeten aangaan om te kunnen studeren. Dat is een onverstandig en oneerlijk plan, omdat het tienduizenden jongeren onmogelijk maakt de studie te doen die ze zouden willen. Daar bovenop komt nog eens het plan om de ov-studentenkaart af te schaffen, waardoor studenten hun vaak hoge reiskosten zelf moeten betalen.

Veel leerlingen van Schoonoord hebben hun handtekening gezet, en wat vooral opviel waren de duidelijke verschillen tussen hen. Een hoop leerlingen wisten wel wat de studiefinanciering was, maar wisten niets van de plannen om deze te vervangen met een leenstelsel. Maar er waren ook een hoop leerlingen die helemaal niet wisten wat de studiefinanciering was en wat deze inhield. Daarnaast waren er ook leerlingen die wel wisten van zowel de studiefinanciering als de plannen van de regering, en zich hier, met het oog op hun toekomstige studie, zorgen over maakten. Leerlingen uit deze laatste groep zochten ons uit zichzelf op om uitgebreider over de studiefinanciering te praten. Als laatste waren er ook nog de docenten die hun zorgen uitten over de toekomst die hun leerlingen te wachten stond.

Schoonoord 1 Schoonoord 2 Schoonoord 3

U bent hier