h

Motie Waterman unaniem aangenomen

10 november 2013

Motie Waterman unaniem aangenomen

In de raadsvergadering op 5 november 2013 heeft de SP een motie ingediend om zwembad de Waterman open te houden. Zwembad de Waterman is van Abrona en ligt op de locatie Sterrenberg. Het zwembad is een kleine 20 jaar oud maar nog lang niet versleten.

Met AWBZ geld gebouwd voor een gebruik gedurende 30 jaar, dat was ooit de bedoeling. De veranderingen en bezuinigingen op de AWBZ maken dat Abrona het zwembad voor haar cliƫnten sluit op 1 januari 2014. Terwijl andere delen van Sterrenberg, inclusief bestuurdersgebouw, flink zijn opgeknapt.

De gebruikers hebben actie gevoerd om het zwembad open te houden. Het zijn niet alleen cliƫnten van Abrona, maar ook van instellingen als Reijnaerde (Dennendal) en Sherpa/Amerpoort. Met een speciale groep begeleiders en een zwembad, dat speciaal geschikt is. De actie leverde meer dan 1000 handtekeningen op, die aangeboden zijn aan de raad en het college van Zeist.

De motie van de SP geeft nu als vervolg hierop opdracht aan het college om te zorgen dat het zwembad niet verloren gaat. In de opdracht verzoekt de gemeenteraad het college om samen met de gemeente Soest, Abrona en andere betrokkenen in overleg te aan om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn dit zwembad open te houden, dan wel deze functie elders onder te brengen. Met deze tekst is de motie, na zware discussie over de precieze teksten, unaniem aangenomen. Zie voor de hele motie, met de originele teksten en de aanpassingen, het PDF-document.

U bent hier