h

Het land van de lange tenen

22 oktober 2013

Het land van de lange tenen

Dit is een ingezonden opiniestuk van een SP-Zeist lid.

Tot mijn verbijstering hoorde ik op de radio dat er actie gevoerd wordt om Zwarte Piet te verbieden.
Waarom? Omdat door middel van Zwarte Piet onze donker gekleurde medemens belachelijk zou worden gemaakt, en daarbij ook de ondergeschikte positie van zwarten aan blanken zou worden gelegitimeerd. Vervolgens wordt de slavernij erbij gehaald, evenals de vroegere Black and White Minstrel Show waarin artiesten met zwart geschminkte gezichten optraden.
Maar wat bewijst dit nu helemaal? Jazeker - Nederland heeft vroeger slavenhandel bedreven. En ja - er zijn vroeger shows gegeven en ook boeken geschreven waarin zwarten als minderwaardig werden voorgesteld. Wordt dat door het hedendaagse optreden van de Zwarte Pieten op enigerlei wijze goedgepraat of gelegitimeerd? Natuurlijk niet.

Vestigen de Zwarte Pieten door hun optreden bij kinderen de indruk dat 'de swartman' niet te vertrouwen is? Ook dat niet. Nuchter beschouwd is er met de hedendaagse versie van Zwarte Piet niets mis. Men zou net zo goed kunnen beweren dat het katholieke en/of blanke volksdeel belachelijk wordt gemaakt door een blanke bisschop op een paard over de daken te laten rijden om kinderen snoep en speelgoed te brengen.
Om nog maar te zwijgen van de jaarlijks te signaleren ladderzatte hulpsinterklazen! Men zou ook kunnen betogen dat Sinterklaas en zijn knechten een theocratie symboliseren; dat zij een sluipend gevaar voor de scheiding van kerk en staat vormen; en dat zij de kinderzieltjes rijp maken voor een grotere rol van de Roomse kerk in het
dagelijks leven.
Nu we toch bezig zijn: waarom moet Sinterklaas zo nodig als een christelijke goedheiligman voorgesteld worden? En waarom is Sinterklaas eigenlijk een man, en waarom moeten die Pieten ook nog eens allemaal mannen voorstellen? Staan hun vrouwen soms thuis aan het aanrecht?
Kortom: is het niet hoog tijd om met alle godsdiensten en bevolkingsgroepen in ons land om tafel te gaan zitten, om samen een multireligieuze, multi-etnische, multiculturele en multiwat-heb-je-nog-meer... versie van het Sinterklaasfeest te ontwerpen? -
En ziedaar de uiteindelijke belachelijkheid van heel deze discussie: een dergelijk uitonderhandeld sinterklaasfeest zou vlees noch vis en zeker geen sinterklaasfeest meer zijn.
Daarom mijn advies: laat diegenen die het officiële sinterklaasfeest niet bevalt, dan gewoon in en voor eigen kring hun eigen sinterklaasfeest organiseren. Iedereen blij. Best mogelijk dat er in onze versnipperde samenleving op den duur helemaal geen breed gedragen sinterklaasfeest meer te organiseren valt. Dan is inderdaad het moment aangebroken om met het officiële sinterklaasfeest te kappen, maar niet eerder. Wie het sinterklaasfeest daarna nog wil vieren zal dat dan in en voor eigen kring zelf moeten organiseren.

Weer over dus tot de orde van de dag? Was 't maar waar! Wat lees ik vandaag: "De Verenigde Naties doen onderzoek naar Zwarte Piet." Ik had het kunnen weten. Antizwartepietisten zullen nooit genoegen nemen met een eigen politiek correct sinterklaasfeestje. Doel van de antizwartepietisten is hun eigen superieur geachte normen en waarden (of beter gezegd: waanideeën) aan de als dom en racistisch voorgestelde volksmassa op te dringen. Waarom laten ook linkse personen en bewegingen zich voor dit onverdraagzame karretje spannen?
Antwoord: denkluiheid en kuddegeest.
De koppeling zwarten, slavernij, racisme is makkelijk gemaakt, en de conclusie dat Zwarte Piet dus fout is volgt vrijwel automatisch. Totdat je even wat verder nadenkt. Dan kom je tot de conclusie dat Zwarte Piet in zijn moderne gedaante een non-issue is. Maar met zo'n opvatting beland je in het rechtse kamp, en daarmee maak je je bij je linkse vrienden niet populair.
Een ongemakkelijke positie!
Gelukkig bieden de antizwartepietisten bijstand aan die dolende zielen die het probleem nog niet zien en van de rechte lijn dreigen af te wijken. Door het bezoeken van informatieavonden, het bekijken van video's en het lezen van achtergrondartikelen kan men leren in Zwarte Piet een racistisch symbool te zien. Zodra dat met wat goede wil eenmaal gelukt is kan men de strijd van de antizwartepietisten verder zonder innerlijke twijfels steunen. - Ik heb mij vaak afgevraagd waar de uitdrukking Linkse Kerk op slaat, maar nu weet ik het.

Bart van Donselaar

U bent hier