h

Regiotaxi het hoekje om?

14 augustus 2013

Regiotaxi het hoekje om?

Er is veel onrust, onder andere bij mensen met een WMO-indicatie voor taxivervoer en bij het GPPZ, over de nieuwe aanbesteding van de Regiotaxi. Een bedrijf dat al jaren naar tevredenheid de Regiotaxi doet en de omgeving goed kent, Hoek taxi's, wordt vervangen door een buitenstaander.

Ook deze keer zien we dat bij de gunning van een aanbesteding voor een publieke zaak de huidige werknemers van het uitvoerende bedrijf flink in de knel komen, net als bij o.a. de thuiszorg is gebeurd. De SP heeft hierover het college de volgende vragen gesteld:

  1. Is het college bekend met het feit dat de aanbesteding voor de regiotaxi gewonnen is door een bedrijf uit Arnhem, dus niet een regionaal geworteld bedrijf?
  2. Is het college bekend met het gegeven dat deze beslissing van het BRU tot grote ongerustheid onder de gebruikers van de regiotaxi heeft geleid?
  3. Is het college bekend met het gegeven dat onder de gebruikers van de regiotaxi een grote mate van tevredenheid was met de huidige vervoerder?
  4. Is het college door het BRU geraadpleegd bij de keuze voor een nieuwe vervoerder?
  5. Zo ja, heeft het college ingestemd met het voornemen van het BRU om een andere vervoerder te kiezen? En welke argumenten had het college voor deze instemming?
  6. Is het college bekend met het feit dat het bedrijf, dat nu de toekenning heeft gekregen als vervoerder van de regiotaxi in Zeist en omstreken, er van beschuldigd wordt niet volgens de geldende cao te werken?
  7. Als dit niet bekend is bij het college, is het college dan bereid hier een nader onderzoek voor in te stellen? Zo ja, is het college bereid, als blijkt dat de beschuldiging klopt, om bij het BRU aan te dringen dat gunning wordt terug gedraaid?
  8. Is het college bekend met de gevolgen voor de werkgelegenheid bij het taxibedrijf Hoek, dat nu de regiotaxi functie uitvoert? Welke gevolgen zijn dat?
  9. Kan het college garanderen dat de kwaliteit, die we in Zeist gewend zijn, gehandhaafd blijft bij de nieuwe vervoerder?

U bent hier