h

SP spreekt met De Kombinatie over Ter Braaklaan

10 juli 2013

SP spreekt met De Kombinatie over Ter Braaklaan

Eind 2012/begin 2013 heeft de SP-Zeist huis aan huis onderzoek gedaan naar isolatie, onderhoud en wooncomfort bij de huurwoningen van De Kombinatie op de Ter Braaklaan, Vestdijklaan en Schaerweijdelaan. Vandaag, 10 juli, is de SP-Zeist in gesprek gegaan met De Kombinatie over de resultaten.

Belangrijkste klacht van de bewoners is de slechte isolatie, onder andere door het enkel glas. De Kombinatie legt uit aan de SP dat alle woningen van deze huurcomplexen verkocht zullen worden. Als een huurder de huur opzegt, wordt de woning niet meer verder verhuurd maar wordt via bijvoorbeeld koopgarant verkocht. Algemene maatregelen, zoals overal dubbel glas plaatsen, wordt dus niet meer gedaan. Wel kunnen individuele huurders een aanvraag hiervoor doen en staat De Kombinatie hier nog steeds welwillend tegenover.

Overhandiging rapport aan De Kombinatie

De Kombinatie is het met de SP eens dat dit nog onvoldoende is uitgelegd aan de zittende huurders en belooft na de vakantie deze bewoners hierover te informeren. "Dat is een noodzakelijk plan," aldus fractievoorzitter Pieter Wout Duquesnoy. "Dit is erg onduidelijk en op dit moment hebben de bewoners het idee dat ze door de verhuurder in de steek worden gelaten." Overigens waren de bewoners niet altijd tevreden over onderhoud, maar werd de klachtenafhandeling door De Kombinatie niet als slecht ervaren.

Het feit, dat door veel bewoners is aangegeven, dat er voormalige huurwoningen nu tot wel 2 jaar te koop stonden (en dus leeg) is inmiddels vrijwel opgelost. De vergunningen en procedures voor het aanpassen van de status van huur- naar koopwoningen-complex bleek erg lang te duren. Dit is opgelost, er is een vereniging van eigenaren en bijna alle lege woningen zijn verkocht, vooral aan starters. Dit zal de leefbaarheid van de buurt weer goed doen.

U bent hier