h

Rondje tomaat, raadsvergadering 4 dec 2012

8 december 2012

Rondje tomaat, raadsvergadering 4 dec 2012

In de raad van 4 december werd, naast de Amarantiskwestie, nog een grote hoeveelheid punten behandeld. De belangrijkste waren:
De vaststelling van de Grondexploitatie Kerckebosch. Voor de eerste fase is het financiële plaatje rond. Dus ondanks de crisis is het nodig dit ten uitvoer te brengen. De SP blijft er voor staan dat fatsoenlijke huisvesting en sociale woningen uiterst belangrijk zijn en blijven, zeker ook in Kerckebosch. Over de vervolgfase zullen we nog voldoende discussie hebben.

Er was een aanvraag om op Valckenboschlaan 9 in plaats van een twee-onder-een-kap woning 6 apartementen te bouwen. Met gelijk bouwvolume. De SP heeft de tegen geluiden uit de buurt ook gehoord, maar is van mening dat een zogeheten inbreiding heel goed past met efficiënt grondgebruik binnen Zeist, zodat je geen natuur voor extra woningen hoeft op te offeren. Er waren nog twee van zulke aanvragen, waarbij een hotel (Hoefslag) een een bedrijf (leegstaande melkfabriek aan de Krullelaan) een betere bestemming krijgen. Leegstand wordt vervangen door respectievelijk zorgwoningen en gewone woningen. Natuurlijk zullen de extra zorgwoningen in Bosch en Duin geen goedkope zorgwoningen zijn. We zullen dus allert moeten zijn dat er geen roofbouw wordt gepleegd op de zorgverleners in de normale zorg in Zeist. Maar het is goed om leegstand tegen te gaan met zo'n verbetering van een bestemming.

Een wat heikel punt was de vaststelling van de eerste wijziging van de leges voor bouwen. Wie een huis, een aanbouw, een schuur of een woonwijk wil bouwen moet betalen voor al het werk dat gemeenteambtenaren in zo'n proces moeten verrichten. Dit noemen we dan de (bouw)leges. Het is dan ook goed als die leges, die men betaald, netjes afwegen tegen de kosten. Dat was echter al jaren niet zo en dat wilde het college aanpassen met dit raadsvoorstel. En ja, daardoor kon, vooral bij grote projecten, er wel 30% extra leges worden gevraagd. De SP, en dat geldt voor alle partijen, zijn uiteraard voorstander van kostendekkende leges. De PvdA kwam nog met een amendement om die grote verhoging niet in één keer te doen, maar geleidelijk te verhogen in vier jaar. Dat klinkt heel sympatiek, want zo is het voor de mensen, die iets willen bouwen, niet plots een grote verhoging. Toch heeft de SP dit niet gesteund. De reden is dat in het huidige systeem iedereen (alle burgers van Zeist) een deel meebetalen aan de kosten om iets te mogen bouwen. Degene, die een aanbouw wil bouwen betaald namelijk aan de leges niet alle kosten, het restant komt uit de gemeentepot (uw belastinggeld). Met het voorstel van de PvdA zal deze situatie nog 4 jaar voortgaan (met steeds minder groot deel), en dat vindt de SP niet eerlijk. De burgers, die niet bouwen, hebben helemaal geen profijt maar moeten toch meebetalen in de kosten.

Ook moesten we een nieuwe marktverordening vaststellen. De SP heeft hier wel mee ingestemd, maar vindt het jammer dat elke marktkoopman met een kraam electrakosten moet betalen, ook al gebruikt hij nooit electra. En verder is het doorberekenen van de grondprijs in de kraamhuurprijs wel een hele vreemde. De reden is dat de Markt speciaal is aangelegd om daar de markt te laten plaatsvinden en dus niet grond is, die er toch al ligt. Nu snapt de SP in ieder geval waarom de marktkooplui voorstander zijn van een marktlokatie op de Slotlaan in het nieuwe centrumplan. Want daarvan kun je niet stellen dat die ruimte speciaal voor de markt is, die ligt er namelijk al lang voor algemeen gebruik.

U bent hier