h

Amarantis

8 december 2012

Amarantis

Een groot deel van de raadsvergadering op 4 december betrof de situatie van scholengemeenschap Amarantis. Daar is een miljoenenschuld onstaan in een aantal jaar, het feitenonderzoek is op 3 december aan de minister aangeboden. De bestuurders van Amarantis krijgen er daar genadeloos van langs. Niet alleen hebben ze zichzelf verrijkt, maar ook hebben ze niet naar leerlingen en leraren geluisterd. Ook de Raad van Toezicht (RvT) heeft heel zwak geopereerd, stelt Riet de Wit in haar rapport. En in die RvT was onze Zeister burgemeester Koos Janssen vele jaren de voorzitter. Hij heeft, sinds het debacle naar buiten kwam en hij is vertrokken uit de RvT enkele malen ook vragen van de zeister SP hierover beantwoord.

Maandag 3 december heeft de burgemeester een verklaring uitgegeven (www.zeist.nl). De SP had veel moeite om de uitspraken in deze brief "we hebben kollossale inspanningen gedaan" en "we zaten er bovenop en betreuren dat het niet effectief is geweest" te matchen met het feitenonderzoek. Daarin staat dat de RvT uitermate zwak was en op sommige dingen te traag heeft gereageerd. De SP had dan ook de vraag of de burgemeester dat kan uitleggen. De VVD fractie stelde een vergelijkbare vraag, zij spraken over de brief als "laconiek". Beide fracties hebben een uitgebreid antwoord gekregen, waarbij de burgemeester liet blijken zeer geraakt te zijn door alles wat gebeurd is. Ook wil hij lering trekken uit de aanbevelingen in het onderzoek. Inderdaad een verdergaande uitleg van de fouten, die de RvT onder zijn leiding heeft gemaakt.

In een interpellatie werd nog verder ingegaan op neventaken van de burgemeester. En de vraag of de burgemeester kan blijven in Zeist. Pieter Wout Duquesnoy: "ik heb heel goed het feitenonderzoeksrapport doorgenomen op alle zaken, die met de RvT te maken hadden. De SP Zeist schat in dat de burgemeester, als voorzitter van RvT, geen aantijgingen of claims aan zijn broek zal krijgen bij het verdere juridisch onderzoek". Dit is de reden dat de SP Zeist vindt dat Koos Janssen kan aanblijven als burgemeester van Zeist. Er zal op korte termijn een discussie komen over neventaken, daar is de SP blij mee. En ook de financiƫle portefeuille ontfutselen aan de burgemeester gaat de SP te ver. Hier in Zeist is hij een uitvoerder en zijn we als gemeenteraad de toezichthouder. Opvallend nieuws op diezelfde dag was dat een van de bestuurders, die zich als een despoot hebben getoond binnen Amarantis, juridische stappen tegen onderzoeksbevindingen wil nemen. Tja, deze man is echt het spoor bijster, en dat kan gelukkig niet gezegd worden van burgemeester Janssen. Die heeft duidelijk berouw getoond.

U bent hier