h

Rondje tomaat – verkeerscirculatieplan in de raad van november 2012

9 november 2012

Rondje tomaat – verkeerscirculatieplan in de raad van november 2012

Het verkeerscirculatieplan voor Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide werd besproken. Natuurlijk komt dan ook weer het fietstunneltje, de spoorovergang en de bypass ter sprake. Echter, belangrijk in dit plan was het sluipverkeer en het verschil tussen de hoofdwegen en de straten in de wijk. Met het idee om de straten in de wijken, met name Den Dolder zuid, vrij te houden van doorgaand verkeer heeft het college besloten om de Baarnseweg en de Paduaweg met een paaltje af te sluiten.

Dit zou eerst als proef moeten gebeuren. Er was hier veel tegenstand van Dolders Belang. Het sluipverkeer van de provinciale weg zal gewoon andere straten opzoeken. Daar is het niet de oplossing voor. Met dat idee heeft een meerderheid in de raad ook een amendement opgesteld, die proefafsluiting niet te doen.

De bewoners van die straten zijn ook naar de raad gekomen om te wijzen op de onveiligheid. En daar hebben ze ook een belangrijk punt. De Baarnseweg is zo'n makkelijke afsteek, dat er bijna net zoveel auto's doorrijden als op de Dolderseweg. Terwijl de Dolderseweg juist bedoeld is voor doorgaand verkeer. En bijna net zoveel auto's, en vooral ook zware vrachtauto's, rijden door het tweede deel van de Paduaweg. Zijn er dan geen andere, creatieve oplossingen om dit verkeer in die woonstraten tegen te gaan? De SP denkt dat dit heel moeilijk is, beide routes zijn heerlijke sluiproutes in Den Dolder zuid. De SP is dus wel voor die proefafsluiting, de raad heeft echter in meerderheid beslist voor het open houden. “De SP is dan ook benieuwd naar de creatieve oplossingen het verkeer uit deze straten te weren” was de stemverklaring bij het raadsvoorstel.

U bent hier