h

Landelijke Stichting Zelfbeschadiging Automutulatie lotgenoten dag en symposium

7 november 2012

Landelijke Stichting Zelfbeschadiging Automutulatie lotgenoten dag en symposium

In Nederland verwonden veel jongeren (1 op de 23) en volwassenen zichzelf om ondragelijke geestelijke pijn te overleven. Ze doen dit door zich te snijden, branden, te slaan, of door pillen of giftige vloeistoffen in te nemen.
Het verhaal achter de littekens wordt echter zelden gehoord of begrepen.
Op onze SP site hebben we al eerder ruimte gegeven aan de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging.
Sta stil bij zelfbeschadiging
wij doen dat nu weer. In de rubriek net even anders plaatsen we dit keer het verslag van de lotgenotendag

Op donderdag 24 januari 2013 van 13.30 tot 17 uur zal er in Zeist het symposium Zelfbeschadiging: als ik het normaal ga vinden, zoek ik ander werk plaatsvinden.

Op 3 november 2011 organiseerde de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging in Utrecht een Lotgenotendag, waar ruim 30 vrouwen en mannen aanwezig waren. Ze kwamen uit Belgie, Maastricht, Venlo, Nijmegen, Groningen, kortom: alle landstreken. De leeftijd van de meesten lag tussen de 20 en 30 jaar. Veel van hen kwamen voor de eerste keer. De meeste mensen kenden elkaar van het Lotgenotenforum van de LSZ, waar gemiddeld 200 mensen actief aan deel nemen.

Zelfbeschadiging is een actueel probleem en de behoefte aan ervaringskennis is groot. Het afgelopen jaar is het aantal unieke bezoekers aan de website www.zelfbeschadiging.nl met 63 procent toegenoemen tot ruim 11.000 per jaar. Ook uit cijfers van Consument en Veiligheid blijkt dat het probleem rond zelfbeschadiging urgent is. In de periode 2006 – 1010 bleken jaarlijks gemiddeld 15.000 mensen behandeld te zijn op een afdeling voor Spoed Eisende Hulp vanwege letsel door zelfbeschadiging. Een kwart van hen was jonger dan 25 jaar.

De Landelijke Stichting Zelfbeschadiging (LSZ) is een vrijwilligersorganisatie voor en door mensen die zichzelf beschadigen. De Stichting zet zich in om zelfbeschadiging bespreekbaar te maken, het taboe te doorbreken en vooroordelen en misstanden aan de kaak te stellen. Daarnaast biedt de stichting aan lotgenoten een plek voor (h)erkenning en reikt ze praktische hulp om met zelfbecshadiging in het dagelijks leven om te gaan.
Op de Lotgenotendag van 3 november 2012 konden mensen met elkaar in gesprek gaan over de thema’s werk, studie, hulpverlening en bejegening. Ook was er aandacht voor het spel “Een Steekje Los”, waarmee mensen spelenderwijs in gesprek konden gaan over de kwaliteit van leven en hulp als je worstelt met psychische problematiek.

Uit angst voor veroordelende reacties verzwijgen mensen vaak hun zelfbeschadiging, met als risico dat de stress enorm toenoeemt en ze op den duur niet kunnen voldoen aan de gestelde eisen in studie, werk, hulp of soiale relaties. Maar vaak lukt het niet de littekens verborgen te houden. De angst is reëel te worden veroordeeld of zelfs weggestuurd, zoals bleek uit een ervaringen van een deelneemster. Nadat ontdekt werd dat ze zichzelf verwondde en de diagnose Borderline had, werd ze van school ( in dit geval een ROC opelding) gestuurd.
Ook was er een workshop over Hulpverlening en Bejegening, waar deelnemers in gesprek gingen over houding en bejegening in de geestelijke gezondheidszorg. Wat en hoe zou het anders moeten?Met behulp van ervaring van lotgenoten wil de LSZ bijdragen aan het vinden en ontwikelen van passende hulp.

Reactie van een enkele bezoekers:
“Ik heb zelf het idee dat we een stapje dichterbij goede hulpverlening zijn gekomen.”
“Heb in die workshop voor het eerste het gevoel gehad om echt gehoord te worden door iemand die er iets mee wil doen, iemand die niet vanuit een beleid spreekt maar echt luistert.”

Informatie: zie www.zelfbeschadiging.nl
Email: stichting@zelfbeschadiging.nl

U bent hier