h

Geef de vluchtelingen in kamp Zeist een stem steun de telefoonkaartenactie

12 november 2012

Geef de vluchtelingen in kamp Zeist een stem steun de telefoonkaartenactie

In het regeerakkoord hebben de VVD en de PVDA afgesproken om illegaal verblijf in Nedererland strafbaar te stellen. Dhr Samsom noemt dit symboolpolitiek. De wakers van kamp Zeist denken daar anders over. Al 7 jaar proberen ze de vluchtelingen van kamp Zeist een stem te geven.
Wij horen bij de wakes hun wanhoopskreten.
Traditiegetrouw starten de raden van kerken Zeist en Soesterberg een telefoonkaarten actie. Traditiegetrouw ondersteunt de SP deze actie.
Daarom in de rubriek ''Net even anders " ook dit jaar aandacht voor de telefoonkaartenactie.

TELEFOONKAARTENACTIE VOOR VREEMDELINGEN IN DETENTIE 2012

Graag zouden we ook dit jaar met Kerst alle vreemdelingen in detentie een kaart willen geven.
Zeker rond Kerst en Oud- en Nieuw is het voor de mensen in het Detentiecentrum Zeist van groot belang om hun familie en vrienden te kunnen bellen. Maar bellen kost geld. Daarom is een telefoonkaart altijd een zeer welkom cadeau. Er zitten momenteel 450 mensen in Zeist.

Doet u (weer) mee? Uw kunt uw bijdrage graag overmaken aan:
Stichting Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen In Zeist (SAVIZ)
Bankrekening 7454020
Onder vermelding: telefoonkaarten
NB adresseer volledig, inclusief de woorden In Zeist, anders komt het geld terug.

Raden van Kerken Zeist, Soest en Soesterberg

U bent hier