h

rondje tomaat: In de raad van 2 oktober

3 oktober 2012

rondje tomaat: In de raad van 2 oktober

De raadsvergadering van 2 oktober werd aan begin en eind door de SP ingenomen. Vrijwel aan het begin de installatie van de nieuwe SP fractie assistent, David Tompot (zie ander stukje) en aan het eind de discussie over de bushaltes, op de agenda gezet door de SP fractie. Daar tussenin ook nog een aantal raadsvoorstellen, de belangrijkste:

Een beslissing over het vervolgtraject Woonvisie 2012-2015. In een eerder bericht hebben de woningcorporaties laten weten niet aan al de klankbordavonden mee te willen doen, dat vinden ze een verspilling van tijd. De SP is dan ook van mening dat zonder de woningcorporaties in dit proces dit voorstel een verspilling van moeite is. “maak nu gewoon een reparatie op de bestaande woonvisie en ga eens de knelpunten werkelijk aanpakken”.

Ook de bomenverordening is zo'n veel te groots opgezet en te lang proces. Het raadsvoorstel zelf zegt dat de huidige bomenverordening OK is. Ook de specialisten op natuur en groen, oa de stichting Milieuzorg Zeist e.o., vinden dit. Een aantal suggesties tot verbetering hebben zij wel gedaan en vooral de handhaving bij kapvergunningen is lastig en tijdrovend. Dit kan deels worden opgelost door een, door het CDA ingediend, amendement. Zodat bewijs van herplant enzovoort ligt bij de persoon die de kapvergunning aanvraagt. Helaas, de oude bomenverordening gewoon simpel aanpassen, zodat er flink wat ambtenaren capaciteit bespaard kan worden, werd niet door de andere partijen gesteund.
Bij het raadsvoorstel over bodembeleid heeft de SP ingestemd met een motie om proefboringen naar schaliegas in de huidige situatie tegen te houden. En ook het verdunnen van vervuilde grond kan niet onze instemming krijgen.

Ook moest de raad instemmen met een door het college gemaakte stemadvies voor de buitengewone ledenvergadering van de VNG. Een aantal ideeën daarin zijn OK, maar om weer de Wet Werken naar Vermogen als paradepaardje naar voren te schuiven? Neen, tegen die wet hebben we als SP juist hard gevochten, samen met WSW-er, mensen in de Wajong en anderen. En toen waren er ook de moties voor behoud van de bushaltes, eentje van de SP en eentje van de PvdA. Daarover in een ander artikel meer.
--

Pieter Wout Duquesnoy

U bent hier