h

Raad spreekt over OV

4 oktober 2012

Raad spreekt over OV

Vanaf dit voorjaar is het bekend geworden dat het BRU bezuinigd op het busvervoer. In Zeist moeten vele bushaltes in de wijken weg. vanaf het voorjaar al voeren de SP-afdelingen van Utrecht, De Bilt en Zeist hier de actie www.1voorOV.nl tegen. Met succes, want alleen al in Zeist hebben meer dan 1500 mensen hun handtekening gezet. Wat eerst, volgens wethouder Varkevisser, een "voldongen feit" was, is nu een bron van discussie. Met beloftes van de wethouder tijdens de tweede informatieavond om "nog eens naar alternatieven voor lijn 74 te kijken en naar de raad hiermee te komen".

logo 1VoorOv

Het alternatief, dat in de achterkamertjes is bedacht, laat lijn 74 rijden vanaf de Krommerijlaan, over de Griffesteijnselaan en de Koppelweg naar de Weteringlaan. Nog steeds zullen dus de druk bezochte haltes van Nijenheim verdwijnen. En, om deze route mogelijk te maken moet de net verbouwde Griffesteijnselaan weer worden verbreed in de buurt van het ROC.

Op 8 oktober is het de bedoeling dat het BRU hierover een oordeel velt. Maar nog altijd was er geen bericht van het college aan de raad over dit alternatief. En had de raad nog steeds zich niet kunnen uitspreken over het weghalen van de bushaltes. De SP heeft toen ook op 1 oktober een motie voor de raadsvergaderingt van 2 oktober ingediend. De SP wilde met deze motie 3 dingen voor elkaar krijgen:
Ik had daarvoor drie redenen
1. Om te zorgen dat we een kans maken om de bushaltes te behouden.
2. Om een eind te maken aan het gezeur van de raadsleden in informele overleggen en interne memo's, maar om gewoon in openbaarheid als echte raadsleden over zo'n belangrijk onderwerp te beslissen.
3. Om ook openbaarheid te geven aan de achterkamertjes politiek van met name de PvdA, die wel in "onderling overleg" met de wethouder een alternatief hebben verzonnen voor lijn 74. Een alternatief, dat nergens in openbaarheid is te vinden.

Kort en goed, de SP-motie heeft het niet gehaald. Alleen GDZ, Seyst.Nu en ProZeist steunde de SP. Geld was een van de redenen. Pieter Wout Duquesnoy hield de raad voor dat er een keuze is: "oftewel je kiest ervoor om, net als minister Schultz, de snelheid op de A28 tot 130km op te voeren, dan heb je extra geluids- en milieuschermen nodig (bijvoorbeeld 2 meter bovenop de overkapping bij Vollenhove) en dat zijn dus enorme kosten. Oftewel je kiest ervoor dit niet te willen, en dan heb je dat geld bespaard en kun je dat voor goed OV inzetten."
Frappant is dat een dag na de raadsvergadering de PvdA in de Tweede Kamer voorstander is om op de A27 geen snelheidsverhoging te willen rond Utrecht, liefst willen ze terug naar 80km/u. Als dat voor de A27 geldt, dan moet dat ook voor de A28 langs Zeist gelden. Alleen kiezen de lokale PvdA en GL hier dus niet voor.

Jan V. met actievoerende winkelier Vrijheidsplein

Een tweede motie, van de PvdA om lijn 52 wel één halte te geven bij het vrijheidsplein, heeft het wel gehaald. Uiteraard heeft de SP deze minimale verbetering gesteund. In de toelichtende tekst van die motie staat dan weer een verwijzing dat er een alternatief is voor lijn 74. Beide alternatieven moeten trouwens nog worden goedgekeurd door het BRU in haar vergadering van 8 oktober.

U bent hier