h

Oversteek Bergweg: trek een sprintje

3 oktober 2012

Oversteek Bergweg: trek een sprintje

Sinds de Panweg (kruising) tijdelijk is afgesloten en er nog andere afsluitingen zijn in de routes van en naar Zeist, is de Bergweg nog drukker geworden met verkeer. Met grote problemen voor de kinderen, die daar moeten oversteken. Onder andere de leerlingen van de Montesorischool in de Sumatralaan hebben daar last van. Via de internetapplicatie stelde een burger van Zeist dan ook de vraag aan de gemeente of daar een oplossing voor was. Binnen een dag werd de melding door de gemeente als "afgemeld" beschouwd. Een verdere reactie bleef uit, een fysieke oplossing was er niet. Veel later reageerde de gemeente met te verwijzen naar de vernieuwing van het GVVP (gemeentelijk verkeers en vervoersplan).

Is het daar echt gevaarlijk? De SP is op onderzoek gegaan en heeft in de ochtenduren het verkeer en de overstekende mensen gadegeslagen en gesproken, hoe zij de situatie zien. "Een drukke straat, lastig hier goed op te stellen", "Ja, sinds die sluiting Panweg is het nog veel drukker geworden". "Waarom komen ze hier niet eens een keer handhaven op snelheid?" en "Als er gewoon een zebrapad ligt, dan wordt het voor de kinderen veel veiliger" zijn enkele van de reactie die fractievoorzitter SP Pieter Wout Duquesnoy te horen kreeg. Ook werden opmerkingen gemaakt over het tamelijk ongecontroleerd parkeren van de ouders, die hun kinderen brengen, op de stoepen.

Over deze situatie en alles eromheen hebben SP en GroenLinks vragen gesteld aan het college van B&W. Naast die vragen wil ik ook deze kleine observatie niet onthouden.

Situatie Bergweg

Het zal wel niet bedoeld zijn als haaietanden, maar het lijkt toch wel heel erg. Maar is dit dan een straat waar men links moet rijden, gaan we eindelijk in Zeist die richting op?

De vragen welke door de SP en GroenLinks zijn gesteld vind u HIER.

U bent hier