h

Mogelijk asbest in CBS De Sluis

5 oktober 2012

Mogelijk asbest in CBS De Sluis

Bij onderzoek in het schoolgebouw van de Christelijke basisschool De Sluis aan de Koppelweg in Zeist is er mogelijk asbest aangetroffen. Daardoor is aanvullend onderzoek verplicht. Met zo'n kort bericht op twitter kwam dit nieuws de wereld in. In Zeist hebben we de laatste jaren al vaker asbest zaken langs zien komen. De reactie van het schoolbestuur is dat het aanvullende onderzoek met spoed moet worden uitgevoerd, mede om de overlast voor de leerlingen en de ouders zoveel mogelijk te beperken.

Het schoolbestuur van de Sluis heeft dan ook besloten de school per direct te sluiten. SP-raadslid Pieter Wout Duquesnoy is van mening dat dit de juiste actie is van het schoolbestuur. "Als het achteraf niet nodig blijkt, dan is dat alleen maar gelukkig. Maar in zo'n situatie moet je gewoon niet willen om teveel risico's te lopen".
Al snel na het eerste bericht komt de school met aanvullende mededelingen, waarbij uiteraard alle ouders zo snel mogelijk worden ingelicht en met ook bezig is een "pool" te regelen van ouders, om onderling voor opvang te zorgen. Ouders kunnen hiervoor contact opnemen met bianca@jantz.nl . Een slim initiatief is de mening van de SP-Zeist.

U bent hier