h

Begroting 2013: op je hoede zijn

24 oktober 2012

Begroting 2013: op je hoede zijn

In de begroting voor 2013 van de gemeente Zeist staan uiteraard de plannen voor 2013 en daarin zijn bezuinigingen meegerekend. En niet met alle plannen is de SP het eens, dat zullen we in de raadsvergadering nog duidelijk laten blijken. Maar er zit wel iets heel positiefs in, in deze begroting.

Er is heel veel onzekerheid welke plannen er de komende maanden komen vanuit Den Haag. En hoeveel geld we dan weer zouden moeten besparen. Met de natte vinger gerekend denken de ambtenaren aan 4 miljoen jaarlijks, in het donkerste scenario. Maar Zeist kiest bij deze begroting nu eens niet om mogelijke tekorten nu al te gaan opvangen door bezuinigingen. Als ze dat wel zouden doen, dan zou vanaf 2013 het leven in Zeist al een stuk zuurder worden, vooral voor de mensen die de steun hard nodig hebben.

De gemeente Zeist kiest ervoor om wel open te staan voor meer efficiëntie en mogelijke bezuinigingen. Maar pas werkelijk daarvoor te kiezen, als er een echte noodzaak is omdat we gekort worden door Den Haag. En met deze instelling is de SP het eens. Het is goed om op je hoede te zijn. Maar zorg dat je nu nog voldoende investeert in de mensen en in onze samenleving. De SP Zeist is het daarbij dus eens met de huidige begroting. In mijn algemene beschouwingen op 23 oktober heb ik dan ook als SP fractievoorzitter gewaarschuwd: blijf op je hoede, Zeist. En ook als gemeenteraad moeten we dat doen.

Hieronder kunt u het betoog van onze fractievoorzitter Pieter Wout Duquesnoy lezen:

Op onze hoede zijn

Voor decentralisaties, die er (mogelijk) gaan komen vanuit het rijk: jeugdzorg, AWBZ taken, werken naar vermogen
oftewel de samenvoeging van de "onderkant van de samenleving". Beslissingen, die dan dichterbij de burger worden gemaakt. Waarbij maatwerk een belangrijke plaats kan innemen. Maar waar ook forse bezuinigingen tegenover staan.
Dus zullen we heel efficiënt moeten omgaan met de uitvoering en de keuzes die we maken. Op onze hoede zijn, dus.

Met onze Brede Sociale Visie willen we in Zeist maatwerk gaan leveren. Maar hier zijn onze mogelijkheden allerminst zeker door de afhankelijkheid van Rutte-Samsom. Mogen we bij de ons eigen armoedebeleid nu wel of niet onze eigen invulling geven? Of worden al weer onhandige piketpaaltjes door Den Haag gesteld? Wel de uitvoer moeten doen, maar niet de beleidskeuze mogen maken voor bijvoorbeeld de inkomens-grens van de Zeist-pas. Op onze hoede zijn, dus.

De financiële crisis raast nog door. Rigoureus bezuinigen is niet de oplossing. We moeten ook investeren. Een goed plan, maar we hebben geen idee hoe het uit zal pakken, wat we kunnen doen. Op onze hoede zijn, dus.

Wonen en bouwen. Steeds vaker worden we benaderd door mensen, die in de problemen komen omdat ze "gewoon lekker willen wonen". Koopwoningen, die niet verkocht worden, angst sowieso om te verhuizen. Huren, waar men ook geen zekerheid meer over heeft. Beloofde nieuwbouw of renovatie, gaat die nog wel door en zo ja, in welk tempo? En welke huurprijs ga ik krijgen, dit jaar, volgend jaar? Op onze hoede zijn, dus.

Grote risico's op de heuvelrug. Een fiks tekort in het hart hiervan. En het leek allemaal zo ver van ons af te staan,
maar nu komt het steeds dichterbij. Wat gaat het ons straks echt kosten. Worden nu ook de negatieve winsten
verdeeld of...... Op onze hoede zijn, dus. De partners van Hart van de Heuvelrug, wie doet er straks nog mee? Vooral als het een project wordt waar we allemaal geld in moeten leggen. Op onze hoede zijn, dus

En we lijken, met vol enthousiasme, door te gaan met het BRU, maar welke zekerheid hebben we dan nog dat we
ooit iets zullen krijgen van dat hoogwaardig openbaar vervoer, zoals dat ooit is beloofd. We zien nu alleen de afbraak vanwege de centen en de afbraak door het BRU van dat hele busbedrijf. Opeens rijden er zelfs GVU bussen in Zeist.
En we denken nog steeds dat we een heel erg dure tram Zeist in kunnen laten rijden. Onzinnig plan, gewoon! De
eerste belofte op het hoogwaardig OV is nog niet ingelost, of we zien al weer een nieuw plan. Op onze hoede zijn, dus.

Nog meer risico's, waarop we niet al te makkelijk zicht hebben. Indien bij een school een wanbeleid wordt gevoerd, is er dus ook al de mogelijkheid dat we als gemeente daar een groot risico mee kunnen lopen. Zonnehuizen, de
nasleep van 2011, staat daarom ook vermeld in de bestuursrapportage. Hierbij moeten we als gemeente dus ook vertrouwen op de toezichthouders. Maar dat loopt lang niet altijd goed, kijk naar de recente ontwikkelingen bij Zadkine.
We gaan in Zeist nu een onderzoek doen naar de financiële instrumenten, die ons "in-control" moeten laten zijn bij onderwijshuisvesting. Ik ben benieuwd of ook deze risico's dan onderkend kunnen worden. Of dat er wat aan deze hele structuur moet veranderen. Kunnen we hiervoor wel voldoende op onze hoede zijn, dus?

Maar is het ook niet goed om te kijken hoe andere gemeentes omgaan met die financiële instrumenten. Of zijn wij de allereerste. Ik zou bv graag willen weten hoe Rotterdam er binnenkort achterkomt, hoe dit instrument heeft gewerkt in het kader van onderwijshuisvesting. En dat we dan beter van Rotterdam (of Amsterdam) kunnen leren dan er weer veel tijd in te stoppen om zelf het onderzoek te doen. Is het niet mogelijk om van andere gemeentes zaken over te nemen? Misschien zijn zij al op hun hoede, dus? De SP verwacht in deze dan eigenlijk wel eens wat van KING (het onderzoeksinstituut van de VNG), dit zijn toch zaken die in alle of in ieder geval veel Nederlandse gemeentes spelen?

In mijn betoog voor de voorjaarsnota zag ik ons als gemeente al middels de Echternach-processie trap op, maar vooral trap af gaan. Maar met geen idee hoeveel treden er steeds zouden zijn en op welke termijn. Dat is nu in de begroting in ieder geval nog duidelijker geworden dat het juist onduidelijk blijft. We hebben geen idee wat Samson en Rutte gaan bekokstoven. We hebben ook geen vertrouwen in de verkiezingspraatjes van 12 september. Op onze hoede zijn, dus.

Op onze hoede zijn, dat spreekt ook uit het raadsvoorstel van de begroting. Uiteraard, en ik hoor het de collegepartijen steeds zeggen "we zijn behoedzaam en voorzichtig met onze centen, we doen geen gekke uitgaven". Maar dat "op onze hoede zijn" heeft het college nu ook op zich genomen, om allert te blijven op de veranderingen in rijksbeleid en bij aanpassingen hiervan ook direct te kunnen reageren. Een slimme instelling, vindt de SP. Op deze manier gaan we niet in nu al ons helemaal kapot bezuinigen om mogelijke risico's af te vangen. Nu al een voorschot nemen op mogelijke bezuinigingen, dat gaan we zo drastisch bezuinigen, dat het gewoon niet meer leuk is in Zeist te leven. Niet voor organisaties, niet voor de gemeente zelf.

Het college stelt ons dan ook voor dat we bij aanpassingen vanuit het rijk snel zullen reageren als raad. Die commitment moeten we dan ook overnemen, als we tenminste nu al willen dat we niet alles meteen gaan kapot bezuinigen. Hier missen we de integrale afweging. Dat is jammer. En het is moeilijk daar het college nu de schuld van te geven. De raad zal dus, samen met het college en de ambtenaren, op haar hoede moeten zijn.

U bent hier