h

Pluk Rutte kaal

11 september 2012

Pluk Rutte kaal

Wajong, mensen in de sociale werkvoorziening, postbodes en thuiszorgers, al deze mensen zijn de afgelopen twee jaar door Rutte kaalgeplukt. Maar op zaterdag 8 september waren de rollen omgedraaid. Op Belcour kon iedereen bij de SP-campagne caravan eindelijk eens Rutte kaal plukken. Met als beloning een lekkere SP-lollie. Deze actie vond gretig aftrek, vooral bij alle jongeren.

Pluk Rutte kaal!

Ook aan de gezondheid van onze jongeren heeft de SP gedacht. De meer dan honderd frisbee's vlogen ook als warme broodjes over de kraam. Meer bewegen stimuleert een betere gezondheid en kan dus zelfs een klein beetje de kosten van de gezondheidszorg naar beneden brengen. De flyers, die precies aageven hoe we als SP verantwoord met de kosten van de gezondheidszorg omgaan, kregen minstens zoveel aandacht als de frisbee's. Laat je dan ook niet bangmaken met alle dreigverhalen over de kosten van de gezondheidszorg. Door bureaucratie uit te bannen kun je veel besparen en dus weer het geld voor echte zorg gebruiken. Gezondheidszorg is bij uitstek de plek om solidair te zijn. Niet alleen solidariteit met de GGZ-zorgers, www.handenafvanGGZverpleegkundigen.nl maar ook alle anderen die zorg nodig hebben. Vraag het een burger op straat en iedereen zal zeggen dat zijn gezondheid zijn grootste goed is. Dan is het toch logisch dat we daar ook wat voor over mogen hebben.

Een stem op de SP is een sterke stem voor links beleid in Nederland en voor een sociale en menswaardige samenleving.

Poster Emile

U bent hier