h

Zembla uitzending over Amarantis debacle

12 mei 2012

Zembla uitzending over Amarantis debacle

In een persbericht van Zembla voor de uitzending van 11 mei 2012 wordt fel uitgehaald naar Koos Janssen, als ex-voorzitter van de Raad van Toezicht van Amarantis. Die voorzitter zou alle meldingen van de ontstane financiële situatie van Amarantis genegeerd hebben. Hij zou niet hebben ingegrepen, ook niet na indringende brieven van andere bestuurders of toezichthouders.

In de uitzending ( http://zembla.vara.nl/Nieuws.2623.0.html ) blijkt dat dhr Janssen geen uitleg wil geven aan Zembla. De beschuldigingen zijn echter legio, zowel naar de voorzitter van de raad van Toezicht als naar andere bestuurders, de inspectie en de minister. Geen uitleg, dat bevreemd heel erg. Uiteraard komt er het genoemde onderzoek, maar zoals wethouder Asscher zegt “Het is de publieke sector, het is van ONS, maar het leek wel van niemand”.

de SP Zeist ziet in de media een groot wantrouwen tegen onze Zeister burgemeester vanwege het financiële debacle bij Amarantis en zijn rol daarin. Door alleen te verwijzen naar een komend onderzoek doet de burgemeester naar oordeel van de SP Zeist de burgers van Zeist geen recht. Als voorzitter van de Raad van Toezicht had hij een publieke functie, als burgemeester van Zeist heeft hij een publieke functie. In de laatst genoemde publieke functie zorgt Koos Janssen voor een goede terugkoppeling en verantwoording naar de Zeister burgers. In sommige gevallen zelfs tegen de rijksregels in (bv zijn inzet voor “Geen kind in de cel” en handtekening voor de “Ketting van Solidariteit”). Een eigen verklaring vanuit zijn publieke functie over zijn functioneren bij Amarantis vinden wij (de Zeister SP) dan ook erg belangrijk. De SP Zeist heeft dan ook officiële, schriftelijke vragen hierover gesteld. En eigenlijk is het maar één vraag:

Wat is de reactie van burgemeester Koos Janssen op de uitzending van Zembla?

Pieter Wout Duquesnoy 030-6959716

U bent hier