h

Rondje Tomaat: reclamebelasting

30 mei 2012

Rondje Tomaat: reclamebelasting

In de drukke raadsvergadering van 22 mei was uiteraard de reclamebelasting het top-item. Het werd dan ook het laatste onderwerp en toonde in de debatten over de amendementen erg duidelijk aan dat de coalitiepartijen wel moeten, maar eigenlijk niet willen. Het eerste voorstel voor de reclamebelasting kwam eind 2011 in de raad. Elke ondernemer moest een vast bedrag van 600 euro betalen.

Veel verzet, ook omdat de ene straat en ene ondernemer meer profiteren kan dan de ander. Dat voorstel haalde het niet, dus besloot men nog een half jaar uitstel voor een beter plan. Eerlijker, meer draagvlak en beter onderbouwd. En het centrummanagement kreeg van de raad ruim één ton voor dit eerste halfjaar. De SP heeft niets tegen centrummanagement, het is goed dat de winkeliers en andere ondernemers samen hun winkelgebied beter, leuker en aantrekkelijker willen maken.

Na dat eerste halfjaar lag er nu een voorstel voor 400 euro per ondernemer en 600 euro voor diegene in het kerngebied. Ook nu weer veel tegenstand. Er kwam bijvoorbeeld een voorstel om ook de Steijnlaan aan te slaan voor de 600 euro. Dus weer een niet doordacht voorstel, met soms erg arbitraire grenzen. En veel twijfel bij ondernemers over het nut, welk voordeel zou het opleveren. Je moet immers wil minstens 400 euro extra winst maken. En het zijn moeilijke tijden. Tijdens de vergadering kwam er dan ook nog een nieuw voorstel boven tafel, uiteindelijk werd dat als verzoek aan het college gedaan. Hierbij zou er een kerngebied zijn, waar men 600 euro moet betalen, een gebied daaromheen met een lager bedrag (ergens 300-350 euro) en de zaken aan de rand, die weinig effect kunnen verwachten (met een lager tarief). Toch heeft de raad het voorstel met de twee tarieven aangenomen, ondanks alle bezwaren. En nog geen 3 minuten daarna hebben diezelfde fracties ook voor de aanpassing gestemd, die er dan in de toekomst weer moet komen.

Een vreemde zaak. Eigenlijk vindt men het voorstel niet OK, want men wil meteen een aanpassing. Maar tegenstemmen durft men niet, want dan moet men weer een greep doen uit de gemeentekas voor nog meer uitstel. Voor de SP geldt dat de gemeente moet zorgen voor een veilig centrum, schoon en heel. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor fatsoenlijke parkeervoorzieningen, zowel voor auto als voor fiets. En dat men het centrum kan bereiken. Maar de gemeente is er niet voor om een reclamebelasting te innen en de opbrengt te geven aan het centrummanagement. Centrummanagement moet echt iets zijn van en door de ondernemers. Het probleem van "freeriders", ondernemers die niet willen meebetalen aan een onderrnemersfonds als het vrijwillig moet, moet niet worden opgelost met een gemeentelijke reclamebelasting. "Dat is fout", vindt SP-raadslid Pieter Wout Duquesnoy, "Dit centrummanagement moeten de ondernemers van het centrum zelf financieren en ook zelf de financiering regelen. Bij mensen in de WMO willen we dat ze hun EIGEN KRACHT gebruiken. Nou, dan moeten de ondernemers dat helemaal doen!". Het gaat er bij de SP niet in dat men van mensen aan de onderkant van de samenleving verwacht dat ze het zelf doen, terwijl ondernemers (en ook sommige grote winkelketens) daar blijkbaar te zwak voor zijn. Om dus reclamebelasting te laten innen door de gemeente, dat hoort niet de taak van de gemeente te zijn.

U bent hier