h

Rondje Tomaat, de raad van 22 Mei

23 mei 2012

Rondje Tomaat, de raad van 22 Mei

In de raad van 22 mei stond het bestemmingsplan centrumgebied e.o. en de reclamebelasting op de rol. Naast een hoop andere zaken. Maar op het laatste moment, enkele uren voor de vergadering, bleek het bestemmingsplan
niet correct te zijn. Een vreemde situatie, maar toch nog gunstig. Onder andere voor de bewoners aan de Waterigeweg, die veel last hebben van de lichtmasten van de tennisvereniging. Hier wordt alsnog naar gekeken en er
is beloofd de bewoners erbij te betrekken.

Het voorstel voor de reclamebelasting werd als laatste agendapunt behandeld. Het is dus een latertje geworden.

Het gezondheidsbeleid van de gemeente stond ook op de rol, met onder andere een startnotitie.
Zeist heeft weer veel ambities, vooral dat ze mensen willen aansporen meer te sporten en te bewegen. Ik vroeg me dan ook af hoe het college deze ambitie wil koppelen aan het feit dat ze de huur van zwembad en sportaccommodaties steeds duurder maakt. Vele verenigingen zien het niet meer zitten om in Zeist ruimte te huren voor hun leden. Ben benieuwd wat er uiteindelijk van dit beleid gaat terechtkomen op die manier.

Bij de nota over het horecabeleid was mij door een ondernemer van een restaurant gevraagd op welke handhaving hij kan rekenen. Het ambtelijke antwoord was: “middernacht is sluitingstijd voor een restaurant, dus 5 over 12 kunnen we binnenvallen om te handhaven”. Dat is erg kort door de bocht, vindt de SP. In diezelfde straat mogen alle cafe’s en straks ook de restaurant-cafe’s tot 03.00 uur open blijven. Overlast is dus van een restaurant niet te verwachten, temeer daar dit niet de druksteuitgaansklanten zijn. Helaas, er is dus te weinig maatwerk en aandacht
voor het probleem. Het CDA diende een verzoek in om hier beter naar te kijken, maar dat werd door het merendeel van de raad afgewezen. Doordat die aanpassing werd afgewezen, heeft de SP gestemd tegen het gehele
horecabeleid, zoals dat voorlag.

De VNG (diezelfde club met hun veel te dure feestje) heeft ook een ledenvergadering. Daar zal het college namens Zeist stemmen. Een van de punten was KING, een advies- en onderzoeksinstelling binnen de VNG. De SP
heeft gevraagd hoe we daarmee omgaan. Het antwoord was dat er heel kritisch zal worden gekeken de komende tijd naar het nut hiervan. En mocht dat tegenvallen, dat er dan minder geld beschikbaar zal komen. Een goede
insteek, KING doet namelijk ook nuttige zaken maar kan wel efficiënter gaan werken.

Ook hebben we als raad unaniem een voorstel gesteund om in Zeist, net als voorbeeld Amsterdam, een PGB te behouden voor WMO-zorg. Dit zal, samen met GPPZ en WMO-raad nu worden onderzocht.

U bent hier