h

Eigen bijdrage GGZ funest voor goede zorg

12 mei 2012

Eigen bijdrage GGZ funest voor goede zorg

Dit jaar is de eigen bijdrage (200 euro) voor geestelijke gezondheidszorg ingevoerd. Weer een van die mooie bezuinigingsmaatregelen, die hun doel voorbijschieten. Mensen die zorg nodig hebben, maar die 200 euro niet kunnen betalen, krijgen dus de benodigde zorg niet. En kunnen dan veel eenvoudiger tot last van zichzelf en ook van de omgeving zijn. En komen later vaak in veel duurdere zorg terecht, gewoon omdat het nodig is.

12 mei is het de dag van de verpleging. Een juiste dag om dan ook in Zeist aandacht te vragen voor de problemen met de eigen bijdrage in de GGZ. Daarom heeft de SP fractie vragen gesteld aan het college van B&W. Dit zijn die vragen:

Vragen SP eigen bijdrage GGZ
Hoewel mogelijk zeer controversieel en zelfs bestaat de mogelijkheid dat het in 2013 niet meer doorgaat, toch bestaat op dit moment de eigen bijdrage in de GGZ. Hierbij moet tot 200 euro betaald worden voor mensen, als zij bepaalde zorg willen hebben binnen de geestelijke gezondheidszorg.

De GGZ instellingen zien op dit moment een fikse terugloop in clienten, omdat zij de eigen bijdrage niet willen of kunnen betalen. Dat lijkt op het eerste oog zeer gunstig, maar uiteindelijk blijkt nu al snel dat deze mensen de benodigde (vaak goedkope) zorg niet krijgen en moeten terugvallen op (in een wat later stadium) duurdere zorg. Daarbij wordt ook vaak crisiszorg de uiteindelijke oplossing, zorg waarvoor geen eigen bijdrage wordt gevraagd.

In meerdere gemeentes, waaronder Amsterdam, heeft de gemeente gekozen om mensen, die de eigen bijdrage niet kunnen betalen, te ondersteunen.

In Zeist zijn diverse GGZ instellingen actief, waarbij deze problemen van de eigen bijdrage ook spelen. In eerste instantie zag het er naar uit dat de zorgverzekeringen de eigen bijdrage zouden overnemen, indien inning niet of nauwelijks mogelijk is. Echter, deze constructie vindt nu niet meer plaats. Ook kan het niet zijn dat de instellingen deze eigen bijdrage ophoesten, dan wordt uiteindelijk de zorg ook minder.

Vraag:

Is de gemeente Zeist van plan om, net als bijvoorbeeld Amsterdam, in het minimabeleid de mogelijkheid in te bouwen dat vergoeding van de eigen bijdrage voor de GGZ mogelijk is?

Zo ja, welke stappen heeft de gemeente hierin gezet? Is er hierover contact met de GGZ instellingen?

Zo nee, zijn er vanuit de GGZ instellingen al vragen/verzoeken binnen gekomen bij de gemeente, waarbij men op zijn minst aandacht vraagt voor de situatie?

--

Pieter Wout Duquesnoy 030-6959716

U bent hier