h

De impact van Amarantis op Zeist

5 mei 2012

De impact van Amarantis op Zeist

Amarantis is een verschrikkelijk grote onderwijsinstelling met duizenden studenten. Fusie op fusie. En daarbij heeft deze instelling nu een schuld van wel 80 miljoen euro. Amarantis heeft geen scholen in Zeist. Maar Amarantis had wel als voorzitter van de Raad van Toezicht een Zeister prominent burger. Het voorzitterschap van deze raad van Toezicht van Amarantis was namelijk een van de commissariaten van onze Zeister burgemeester Koos Janssen. En onder zijn voorzitterschap is een groot deel van deze miljoenenschuld ontstaan.

80 miljoen schuld door jaren slecht beleid en dus waarschijnlijk ook slecht toezicht. Zo’n debacle kan niet anders dan terugslaan op de toezichthouders. Door het onlangs afgetreden kabinet is beloofd een onafhankelijk onderzoek uit te voeren. En het ziet er naar uit dat dat er gaat komen. Jasper van Dijk, SP-tweedekamerfractie, vindt dat dit onderzoek er zeker moet komen en wel zo snel mogelijk. “Hiermee moet de onderste steen boven komen”.
Zie dit artikel.
Bij dat onderzoek zal de onderwijsinspectie van het ministerie zeker niet gespaard worden, zij waren tenslotte al jaren de externe toezichthouder. Maar uiteraard zal ook de taak van burgemeester Koos Janssen nauwlettend worden onderzocht
Premtime, op Radio1, heeft al enkele malen aandacht gegeven aan het debacle bij Amarantis en aan de ex-voorzitter van de Raad van Toezicht. Zie dit artikel.
Het is niet alleen Premtime, maar ook vele andere journalisten die zich vastbijten in de zaak. En die dan ook de Zeister politieke partijen hiervoor op het matje roepen. Dit is een extra reden waardoor de Zeister SP betrokken is bij het Amarantis verhaal. Daarnaast zijn het ook medewerkers (en ex-medewerkers) van Amarantis, die soms hun baan niet meer zeker zijn, die contact met de lokale SP zoeken. Veel van deze mensen zijn zeer kritisch over het aangekondigde onderzoek en hebben hierin nog niet veel vertrouwen. De SP Zeist vindt het zeer belangrijk dat dit onderzoek er wel komt en goed wordt gedaan. Fractievoorzitter Pieter Wout Duquesnoy: “desnoods dient er een parlementair onderzoek te worden gedaan als het ministerie niets doet”.
Wat moet je nu zeggen als je als Zeister burger op een feestje gevraagd wordt over deze zaak? “Hee, jij komt toch uit Zeist? Is dat niet met de burgemeester die bij Amarantis betrokken was?” Ja, dan is er toch een gevoel van schaamte, als de burgemeester uit jouw woonplaats op een dergelijke negatieve manier in het nieuws komt. En wat als je die vraag krijgt als raadslid? Raadsleden moeten bij aanvang van hun raadsperiode een integriteitsverklaring ondertekenen en er word gevraagd en onderzocht of er geen conflicterende belangen zijn. Hoe is dat eigenlijk geregeld bij burgemeesters? Wie controleert dat?

Maar wellicht veel belangrijker, hoe nu verder? In hoeverre kunnen de burgers van Zeist er op vertrouwen dat deze burgemeester zich voor de volle 100% inzet voor de Zeister samenleving? Wat voor “verborgen gebreken” doemen er nog meer op? In de vragen, die de SP fractie stelde werd ook al duidelijk dat er binnen het CDA-bolwerk van het bestuur van Amarantis ook andere subcommissies waren, waar de burgemeester nu uit is gestapt. De gemeenten krijgen steeds meer taken van het Rijk, moeten het met steeds minder geld doen en de burgers worden assertiever naar de gemeente toe. In zo’n setting is het noodzakelijk dat we alle aandacht van onze Zeister bestuurders hebben voor Zeist zelf. Wordt het niet gewoonweg eens tijd dat de burgemeester zich volledig inzet voor de Zeister samenleving en zich verre houdt van allerlei betaalde bijbaantjes? Het Amarantis debacle zou wel eens kunnen uitwijzen dat betaalde bijbanen voor bestuurders niet passen, hoe belangrijk die ook lijken voor het netwerken.

Pieter Wout Duquesnoy, fractievoorzitter SP: “De SP Zeist heeft vragen gesteld aan de burgemeester over zijn rol bij Amarantis en de impact voor Zeist. In besloten overleg zijn deze vragen beantwoord en ook is bekend dat de burgemeester vrijwel direct zijn taak als voorzitter van die Raad van Toezicht heeft neergelegd. Het komende onderzoek is een heel belangrijke factor voor het vervolg, want nu hebben we toch in Zeist een burgemeester, die als aangeschoten wild wordt gezien”. En dan ga ik nog even terug naar begin jaren 70. De eerste LP van Queen was ook de allereerste LP die ik kocht. Uit 1973 en daar staat een nummer op, waarbij nu wel rillingen over mijn rug lopen als ik denk aan Amarantis, met onder meer de volgende teksten: “I have sinned dear Father, Father I have sinned” en “Sire I have stolen, stolen many times”. Laat het niet zo zijn dat we straks een gemeentebestuur hebben waarvan iedereen zegt “Nobody believes me, Liar”.

U bent hier