h

Verbeteringen Amandelhof / Charim

25 april 2012

Verbeteringen Amandelhof / Charim

Eerder al schreef ik hier over de Amandelhof. Of beter gezegd, de zorgarganisatie Charim. Samen met een zeer betrokken en bevlogen burger en de SP tweedekamerfractie hebben we gevochten tegen de misstanden bij Charim. En daarvoor kwam vorige week een beloning.

De grootste beloning is dat de nieuwe (interrim) directeur flink de bezem door de organisatie en bestuur haalt. Vele bestuurders en toezichthouders, die er een janboel van hebben gemaakt, zijn al weggestuurd (of weggelopen). Een belangrijk traject is ingezet om de goede zorg te bieden in de komende jaren. De interim spreekt in een brief dan ook haar goede hoop uit hierover. En gezien de aanpassingen heeft de SP hierin vertrouwen.

Over de inbreng van de burger stelt de nieuwe directie: "uw volharding heeft er mede toe geleid dat Charim nu in een veranderingstraject zit voor de verbetering van kwaliteit van de zorg ... ... Hiervoor zijn wij u erkentelijk". Verder worden er verontschuldigingen aangeboden voor de wijze van reageren van de oude directie en wordt oprechte dank geuit voor de inzet voor de zorg. Als SP Zeist hebben we ons vooral opgeworpen voor de brandveiliger krijgen van de Amandelhof, waarbij de gemeente zich ook goed heeft ingezet. De SP Zeist is uiterst blij dat zowel de brandveiligheid van de Amandelhof (en in dit kiezog ook andere verpleeghuizen en zorginstellingen) als de zorg, geleverd door Charim, nu op een hoger nivo komt. Dit is precies waarom je politiek voert in Fractie en vooral ook Actie: een verbetering van de situatie voor anderen. Voor onze naasten, dus, een vorm van solidariteit.

Pieter Wout Duquesnoy

U bent hier