h

Kleurrijk debat, de grote coalitieshow

24 december 2011

Kleurrijk debat, de grote coalitieshow

Op woensdag 14 december vond het kleurrijk debat plaats in het Zeister gemeentehuis.
Het debat ging over de thema’s veiligheid en onderwijs en over de bezuinigingen. Bij dit laatste punt was de vraag of de bezuinigingen de sociale samenhang niet uit de maatschapij haalden.

De coalitiepartijen riepen eensgezind en om het hardst, dat dit niet het geval was.
Vanuit de SP legde wij de vinger op de wond van het feit dat er minder geld naar reïntegratie gaat. En dat het geld wat er nog wel is na de bezuinigingen, vooral besteed wordt aan de mensen die zich zelf wel kunnen redden. Juist de mensen, die zich moeilijker zelf kunnen redden (waaronder veel migranten) worden door dit beleid aan hun lot over gelaten.

Dit is slecht voor de sociale samenhang en het slaat ook terug op punten als de veiligheid. Jongeren, die geen uitzicht hebben op werk of goed onderwijs, kunen makkelijker verleid worden tot een criminele carriere. Als SP vinden wij dus dat er niet bezuinigd moet worden op de reïntegratie. Maar de coalitie is al blij dat ze niet de hele rijksbezuiniging hebben doorberekend, maar slechts de helft.

Een argument van de VVD was dat al dat geld toch maar naar grote reïntegratiebedrijven ging. En die presteerden voor dat vele geld heel weinig. Het opvallende was dat het niet ging over de besteding van het geld. Want als je niet bezuinigt op reïntegratie, dan hoeft dat geld nog niet automatisch naar grote, ineffeciënte reïntegratiebedrijven te gaan. Dat kan heel best wel effectiever besteed worden. Maar met het argument dat het verspilt geld was, omdat juist die bedrijven er een potje van maken, was je niet schoon dat deze coalitie mensen in de kou laat staan, die juist in deze tijd een steuntje in de rug nodig hebben. Daar hoef je het als migrant dus niet van te hebben.

Vanuit de SP hebben we ook een breed ondersteunde oproep aan de migranten-organisaties gedaan om zich meer met de politiek te bemoeien. Een kleurrijk debat is mooi. Maar we zien allochtone burgers nog liever aan de ronde tafels en de debatten in de gemeenteraad, want als inwoners van Zeist horen ze daar.

Jan Achterberg

logo SKZ

U bent hier