h

Rondje tomaat 4 oktober (2)

9 oktober 2011

Rondje tomaat 4 oktober (2)

Behoudens het onderwerp Drieluik Den Dolder was de raad van 4 oktober behoorlijk snel gedaan, binnen één uur 12 agendapunten (en daarna drie uur over 1 punt).

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over een zendinstallatie in de Noorderlichtkerk ten behoeve van T-Mobile (hier leest u de vragen). Bewoners hebben bezwaar aangetekend, maar de gemeente weigert naar hun klachten met betrekking tot gezondheidschade te luisteren. Volgens de gemeente mag gevaar voor de gezondheid geen reden zijn om een vergunning voor een zendinstallatie te weigeren, zo hebben rechterlijke uitspraken beslist. Juist de dag van beantwoording stond in diverse landelijke dagbladen een paginagroot artikel over gezondheidsproblemen door telecommunicatiestraling. De SP pleitte al eerder voor terughoudendheid: "niet nabij woongebieden en speelgebieden, waar ook jonge kinderen zijn". In het antwoord zegt de gemeente dat de straling binnen de grenzen blijft. De SP stelde dan ook de vraag "Is dat dan al gemeten, oftewel, staan de zenders al aan", waarop de wethouder het antwoord niet wist. Niet teveel straling zou in ieder geval berekend zijn naar aanleiding van de vergunningsaanvraag. Maar er is dus (nog) niks gemeten.

Bij het onderwerp van de peuterspeelzalen werd een motie van GDZ ingediend. Geen peuterspeelzalen en dergelijke nabij snelwegen, vanwege gevaar voor fijnstof enzovoort. Een motie, die steun krijgt van de SP. Al eerder vond de SP het niet juist om een kinderdagverblijf aan de Cornelis Vlotlaan te bouwen, vlak bij de A28. Zeker niet toen ook nog eens een heleboel bomen, die dienen als buffer, werden gekapt.

Cornelis Vlotlaan

Of de Milieudienst ZuidOost Utrecht moet fuseren met die van NoordWest Utrecht? Neen, zegt de SP (als enige). Zo staat deze controledienst weer verder af van de gemeente als ze groter worden. Ook is er geen zicht op forse besparingen of beter werk. Hoe houden we grip op bijvoorbeeld asbestproblemen in Zeist? is een belangrijke vraag. En hoe garanderen we het behoud van het eerder al overgenomen NMC?

Ook een plan om 2 woningen op de 2e Hogeweg te slopen en er herbouw te plaatsen is niet een SP-plan. Er komen wel drie (dure) appartementen voor terug, maar de benedenverdieping moet de zoveelste winkel worden. Nog meer winkelruimte, er staat al zoveel leeg in het Zeister centrum. "Maak er dan gewoon 2 of 3 extra apartementen van, dat is voor Zeist veel beter" stelde Pieter Wout Duquesnoy. Ook bij dit plan moesten we dus tegenstemmen.

Dit maakte meteen de twittergeest los bij de VVD: "Mooi. SP weer in zijn vertrouwde rol. #tegenalles #raadzeist". Maar ik liet Sander meteen zien dat ie weer eens veel te snel was met die onzin. Want ondanks dat de SP eerder het opslokken van onze eigen brandweer door de VRU niet kon waarderen, kunnen we wel instemmen met het beleidsplan van diezelfde VeiligheidRegio Utrecht. Niet van harte, want dat plan stelt dat "de organisatie nog niet op orde is". Bij de fusie was de CAO nog niet geregeld en dus was toen de organisatie niet op orde. Daarom stemde de SP toen tegen. "Zorg eerst maar dat het wel op orde is". Het beleidsplan belooft dat en dus zullen we daarin vertrouwen stellen, maar met een sceptische blik daarbij.

U bent hier