h

Van TNT naar Post-NL

6 juni 2011

Van TNT naar Post-NL

Naast Select en Sandd is er nu voor de post ook Post-NL. Maar er is niets nieuws onder de zon, het is gewoon een nieuwe naam. Ooit begonnen als de PTT met echte postbodes. Met de komst van de nieuwe naam is er echter niets veranderd aan het beleid van wat voorheen TNT-post heette.

Nog steeds is het streven erop gericht mensen voor een veel te laag loon te laten werken. En ook het feit dat directeur Bakker afscheid heeft genomen maakt al geen verschil. Post-NL blijft doorgaan met dit wanbeleid. Bij dat afscheid hebben de postbodes en sorteerders, die de dupe zijn van dit beleid dat jarenlang gevoerd is door Bakker, aan Bakker een passend afscheidscadeau gegeven.

Bart van Donselaar met het kado

Een (grote) postzegel met de tekst " Het lot van de postbode is bezegeld. Peter bedankt!" werd met een cynische ondertoon aangeboden uit naam van alle werknemers, die de dupe zijn van het snoeiharde beleid. Zie voor informatie ook www.reddepostbode.nl.

Maar ook de Nederlandse staat is schuld aan dat beleid. iedereen klaagt dat er minder post komt, dus er moet bezuinigd worden. Maar vanwege dat stomme, heilige geloof in de marktwerking moeten er wel bestellers van drie bedrijven die weinige post ook nog eens verdelen. En voor een postbode wordt die straat niet korter en de wijk niet kleiner als er twee collega's ook rondlopen.
Bij al die procedures houdt Post-NL zich ook niet aan de regels. En daar zijn ze al eens door de OPTA over aangepakt. Bijvoorbeeld het illegale gebruik van garageboxen als lokatie om de post te distribueren. Zonder toezicht en vooral ook helemaal niet conform afspraken over arbeidsomstandigheden. Ook in Zeist, vandaar dat de SP fractie hierover vragen aan B&W heeft gesteld.

Pieter Wout Duquesnoy: "Mag Post-NL soms wel dingen doen, waarvoor anderen een boete krijgen? Zijn we hier bezig met een specifiek gedoogbeleid?" (De vragen aan B&W).

U bent hier