h

Rondje Tomaat

1 juni 2011

Rondje Tomaat

Uitbreiding zondag openstelling supermarkten Zeist en het bestuursakkoord.
De verruiming gaat niet door, maar het bestuursakkoord bevat wel heel enge zaken!

Zo, de stemming is er nu wel door. Geen verruiming van de zondag openstelling voor een beperkt aantal supermarkten in Zeist. Al eerder was er die motie van de VVD, maar toen was de stemming precies gelijk. Ondertussen heeft Zeist massaal gereageerd met brieven en petities en een peiling in de Nieuwsbode. 85% is tegen verruiming. Vooral de kleine, zelfstandige winkelier krijg er dan een oneerlijke concurrentie bij. Hij mag niet open op zondag maar hij kan en wil dat ook niet. Waar blijft anders zijn familie-leven, als ie ook de zondag al open moet. De motie werd door VVD e.a. niet meer in stemming gebracht, maar werd aangehouden om hem later weer eens uit de kast te kunnen halen. De oppositie heeft toen een motie gemaakt, die juist stelde dat we de komende tijd geen verdere zondagsopening willen. Die motie, gesteund door SP, heeft het wel gehaald en nu wordt het wel heel lastig om de VVD-motie weer eens stiekum uit de kast te halen. Zeist laat zich nog niet helemaal regeren door de commercie.

Maar helaas koos Zeist wel voor een "Ja, tenzij" om zo steun te geven aan het bestuursakkoord. Een heel kritisch opstelling van onze burgemeester, en de rest van het college, maakte al dat er vooral voor de veel te grote bezuiniging een voorstel lag om dat sterk te verminderen. Maar kun je het rijk wel vertrouwen. De regeringswoordvoerders zeggen dat als we het bestuursakkoord niet aannemen, dan zal Donner ons allemaal heel hard pakken met de ergste dingen uit het regeerakkoord. Een soort van chantage.
Want het regeerakkoord, maar vooral ook het bestuursakkoord, betekent ernstige dingen.
- Weg is de reïntegratie. Mensen aan het werk krijgen wordt veel moeilijker. Natuurlijk, er zaten bij die reïntegratiebedrijven echt schurken bij. Veel geld opstrijken en geen resultaten. Maar dat soort misstanden moet je gewoon aanpakken. Niet de hele reïntegratie als kind met het badwater weggooien.
- Weg is de inburgering. En we willen zo graag met alle mensen in nederland onze maatschappij opbouwen. Inburgering en vooral ook de taal spreken is daar een belangrijke factor voor. Maar hoe kom je nog aan een baan als je nog niet goed bent in het Nederlands en de regering pakt je alle kans om een cursus te volgen hardhandig af?
- bezuinigen op de sociale dienst, waardoor (om toch resultaten te halen) de effort om iemand een baan te bezorgen alleen maar gaat naar mensen, waarvan we verwachten dat ze het eigenlijk ook wel op geheel eigen kracht hadden kunnen doen. De kosten om iemand, die ver af staat van de arbeidsmarkt, aan het (vrijwilligers-) werk te krijgen zijn hoger dan voor de mensen, die het bijna geheel zelf kunnen regelen. Dus om te besparen gaan we geen moeite meer doen voor de mensen, die het al moeilijk genoeg hebben. Zij zijn dus dan door de politiek "afgeschreven". Wat is dat voor mentaliteit?
- En al die (nieuwe) WSW-ers, de mensen uit de Wajong. Die moeten allemaal gewoon bij een bedrijf aan het werk. We betalen ze, zeker de eerste jaren, lang niet het minimumloon. neen, ze moeten maar voelen dat als ze wat harder gaan werken ze misschien wel meer kunnen verdienen. En nu is in Zeist de BIGA al heel goed bezig met onder andere detacheringen. Maar het is vaak heel moeilijk, bedrijven willen die mensen "met een smetje" helemaal niet hebben. En zo'n belachelijke wet "Werken naar vermogen" zou dat dat plots voor elkaar krijgen. wat een onzin!

De SP heeft dan ook hardgrondig tegen instemming met het bestuursakkoord gestemd. helaas, als enige. Vele fracties hebben heel veel moeite met al die ellende en willen nu al een en ander "repareren" (goed streven, trouwens). Maar een Nee, dat durfde ze niet. En dus zal Zeist bij de VNG (8 juni!) een zeer kritisch geluid laten horen, maar wel een geluid dat vertrouwen geeft aan de VNG. De SP vindt dit een fout signaal.

U bent hier