h

SP tegen verruiming zondagopenstelling

23 mei 2011

SP tegen verruiming zondagopenstelling

Dat de SP tegen de verruiming van de zondagopenstelling van winkels mag duidelijk zijn.
De landelijke Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling heeft een oproep gedaan aan de raadsleden om hier aandacht aan te besteden.

Hieronder vindt u het persbericht:

Geachte raadsleden van de gemeente Zeist.
De landelijke Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling (www.tegenverruiming.nl) is door bezorgde winkeliers uit uw gemeente op de hoogte gesteld van het voorstel van het college van B&W van Zeist om de zondagopenstelling te verruimen. Op 31 mei a.s. zal de gemeenteraad daartoe een besluit nemen.
De Stichting roept u namens de ruim honderd winkeliers, personeelsleden en consumenten uit Zeist, die hun protesthandtekening tegen verruiming op onze actiesite hebben geplaatst, op het voorstel niet aan te nemen. De wijziging van de lokale Winkelverordening, waardoor zondagopenstelling van supermarkten mogelijk wordt, schaadt namelijk direct de belangen van de kleine zelfstandige winkeliers. De Stichting ontraadt u ten sterkste de nog voorliggende motie van de coalitiepartijen VVD, GroenLinks en D66 ten faveure van de supermarkten te steunen.
De Stichting wijst erop dat uitbreiding van zondagopenstelling van winkels alleen mogelijk is als aan een aantal voorwaarden krachtens de gewijzigde en aangescherpte Winkeltijdenwet wordt voldaan.
De Stichting wil u als raadslid van Zeist met klem verzoeken rekening te houden met het gebrek aan draagvlak voor verruiming bij met name de winkeliers en hun personeel. Het College van B&W kan geen voorstel aan de raad voorleggen, zonder dat over verruiming een professioneel onderzoek is gehouden, waarbij winkeliers en hun verenigingen – zomede de medewerkers – op lokaal niveau zijn betrokken.
De Stichting benadrukt dat MKB Nederland recent heeft aangegeven, dat meer koopzondagen alleen mogelijk zijn als de winkeliers het daarmee eens zijn. In talrijke gemeenten hebben winkeliers al laten blijken fel tegen meer koopzondagen te zijn. Uit een recent representatief landelijk onderzoek van de branchevereniging CBW-Mitex blijkt dat circa 89% van de winkeliers tegen meer koopzondagen is. In Zeist zal dit niet anders zijn.
De Stichting heeft al tientallen signalen ontvangen dat winkeliers in Zeist – en niet in het minst hun personeel – op basis van tal van argumenten tegen de voorgestelde verruiming van zondagopenstelling zijn. De Stichting wil u ervan overtuigen dat de belangen van met name de kleine zelfstandige winkeliers niet gediend zijn met verruiming van zondagopenstelling, in dit geval voor uitsluitend de supermarkten.
De winkeliers vrezen de zware concurrentie van de supermarkten met uiteindelijk desastreuze gevolgen. De kleine zelfstandige winkeliers zullen op termijn uit Zeist verdwijnen. De diversiteit in aanbod verschraalt. De Stichting vreest dat ook de burgers van Zeist hiervan de dupe worden. Maar het is nog niet te laat: u kunt als raadslid het tij nog keren!
Met vriendelijke groet.
Namens het bestuur van de Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling,
Henry Konijn, voorzitter
www.tegenverruiming.nl

U bent hier