h

demonstratie bij congres VNG

29 mei 2011

demonstratie bij congres VNG

In de 37 jaar dat ik bij de sociale werkplaats werkzaam ben, heb ik al verscheidene protesten tegen bezuinigingen meegemaakt.
Ik denk daarbij onder andere aan de grootste optocht uit de Zeister geschiedenis in 1983, toen de regering op de salarissen van al het overheidspersoneel ging korten, en daarna plannen van Melkert in 1998 , waarbij ik voor joker op de Nieuwjaars receptie liep.

Maar de kroon op mijn carrière als kaderlid van de ABVA-KABO kreeg ik onlangs op 25 mei 2011. Op mijn 62-ste verjaardag was ik op het plein in Den Haag, om mijn stem te laten horen tegen de kromme plannen van staatssecretaris Krom en het bestuursakkoord tussen de VNG en de regering. Dit bestuursakkoord laat onder andere geen ruimte meer voor prijscompensatie voor de WSW-werknemers.

Op de demonstratie hadden alle politieke partijen gelegenheid om hun eigen zegje te doen over de nieuwe wet "werken naar vermogen". Alleen de Partij voor de Dieren vond ons niet beest genoeg en voor de PVV waren er waarschijnlijk te weinig hoofddoekjes aanwezig.

Staatssecretaris Krom kreeg een cactus en een sigaar uit eigen doos.

Nu iets uit de wet "werken naar vermogen":
Wsw-werknemers sterven uit. Het liefst zag deze regering ze nu al uitstromen tegen 80% van het minimumloon naar het bedrijfsleven. Waar ze helaas niet terecht kunnen. Er zijn dan ook dreigementen dat diegenen, die in de toekomst niet uitstromen terwijl ze het volgens de wet wel kunnen, ze op het minimumloon geplaatst kunnen worden. De WSW wordt een ordinaire dagbesteding, iedereen met een arbeidsbeperking die boven de norm van de nieuwe WSW zit, moet maar onbegeleid aan het werk. Aan het werk in het bedrijfsleven tegen 80% van het minimumloon, waar er al jaren geen werk voor mensen met een arbeidshandicap was en is!!!
Bent u het ook niet eens met deze maatregelen, dan nodig ik u uit om mee te demonstreren op 8 juni 2011 tijdens het congres van de VNG te Ulft.

Gerrit van de Berkt
(telefoonnummer en email adres bekend bij redaktie)

Gerrit van de Berkt

U bent hier