h

Houd huren betaalbaar in heel Nederland

27 februari 2011

Houd huren betaalbaar in heel Nederland

Dit is het motto van de actie van de woonbond tegen de kabinetsplannen met de huursector in Nederland. Ook de Zeister huurdersbelangenorganisatie Prisma sluit zich bij deze actie aan.

Scheefwonen

Zij stellen dat "In het regeerakkoord Rutte-Verhagen is het voornemen opgenomen om in de regio’s met schaarste het aantal woningwaarderingspunten (WWS) met maximaal 25 te verhogen, afhankelijk van de WOZ-waarde. Wij zijn wij fel tegen deze maatregel. De effecten ervan zijn desastreus voor onze regio".
Er is in Zeist en omgeving grote schaarste voor huurders met lage en middeninkomens. Met die "schaarste-punten-opslag" kan er wel 120 euro huur per maand bijkomen. Daarbij, zegt de woonbond, komt de heffing van 760 miljoen euro per jaar die alle corporaties moeten dokken. Ook dit zal door zo'n corporatie terug moeten worden "verdiend", dus grote kans dar huren sterker verhoogd worden. En toename van de punten is dan een prachtige aangelegenheid.

Daarbij is er ook het regeringsplan om de puntenwaardering voor energie efficientie en isolatie anders te regelen. Daarbij kan voor een energielabel A woning maximaal 40 extra punten gerekend worden. Terwijl nu dit aantal punten lager is. In "Uitgesproken VARA" komt SP-er Paulus Jansen hierover aan het woord. Hier het interview.

De SP Zeist ziet dus voor Zeist grote problemen in de huursector, vooral van de sociale huurwoningen. Goede isolatie en het feit dat onze regio een schaarste heeft, het kan je zo meer dan 50 extra punten opleveren. Voor je het weet zit je boven de 142 punten en val je buiten de huursubsidiegrens. En kan en mag de corporatie zo'n woning dus vrije sector prijzen gaan geven, onbetaalbaar voor lage en vele middeninkomens. Fractievoorzitter Pieter Wout Duquesnoy: "mensen met een kleine beurs krijgen dus veel minder keus. Met de huidige wachttijden kun je dan wel stellen dat er GEEN keus is. Een wachttijd vér boven de 10 jaar, zolang kan niemand wachten." De volledige reactie van de zeister SP fractie vind je (binnenkort) op www.woonbond.nl.

Ook de partijen in Provinciale Staten gaan niet vrijuit, alle partijen (met uitzondering van de SP) blijven pleiten voor een steeds maar weer groeiende economie van de provincie Utrecht. Steeds meer kantoren en bedrijven haalt men de provincie in (ten koste van andere provincie's of men gaat zelfs shoppen in China). Dit trekt ook weer mensen aan, die naast het werken in de provincie er ook willen wonen. Meer schaarste dus en daar stijgen je huurpunten. "Daarom is een stem op de SP zo belangrijk op 2 maart" zegt Pieter Wout, "een groot tegengeluid voor de ongebreidelde groei-wensen van de provincie én een meerderheid van de oppositie in de Eerste Kamer".

U bent hier