h

Telefoonkaarten actie voor vreemdelingen in detentie

5 december 2010

Telefoonkaarten actie voor vreemdelingen in detentie

Tijdens de wake bij kamp Zeist op zondag 5 december heeft Pieter Wout Duquesnoy - Raadslid en Statenlid voor de SP - aandacht gevraagd voor de situatie in kamp Zeist.
Het systeem van vreemdelingenbewaring kan menselijker en goedkoper. Uit onderzoek blijkt dat van iedere twee mensen in bewaring er één weer op straat terechtkomt zonder terug te keren. Dat is niet effectief en ook nog eens erg duur. Pieter Wout Duquesnoy onderschreef de wens van de SP dat het kabinet op zoek gaat naar alternatieven voor opsluiting van vreemdelingen, bijvoorbeeld door het invoeren van een meldplicht.

publiek bij de wake, foto Henri Siersma
Foto Henri Siersma

Zeker rond Kerst en Oud- en Nieuw is het voor de vreemdelingen in detentie in Kamp Zeist van groot belang om hun familie en vrienden (of een advocaat!) te kunnen bellen. Maar bellen kost geld.
Daarom is een telefoonkaart een zeer welkom cadeau.
Graag roepen wij u op om geld over te maken zodat de Dienst Geestelijke Verzorging ook dit jaar alle vreemdelingen in detentie een kaart kunnen geven.
Dit jaar zitten er meer dan ooit: 620!

Publiek bij de wake, foto Henri Siersma
Foto Henri Siersma

Doet u (weer) mee? Uw bijdrage graag overmaken voor 12 december aan:
Stichting Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen In Zeist (SAVIZ)
Bankrekening 7454020
Onder vermelding: telefoonkaarten
NB adresseer volledig, inclusief de woorden In Zeist, anders komt het terug.

Raden van Kerken Zeist, Soest en Soesterberg

publiek bij wake, foto Henri Siersma
Foto Henri Siersma

U bent hier