h

De laatste raadsvergadering van 2010

8 december 2010

De laatste raadsvergadering van 2010

In deze vergadering betrof het twee belangrijke punten.
Een: de parkeerverordening.
Twee: bezuinigingen op de WMO.

De parkeerverordening. Daarin zouden tarieven voor volgend jaar voor een parkeervergunning maar liefst met 300% omhoog gaan. En om iedereen zovast te waarschuwen had het college maar vast die verhoogde tarieven op de facturen gezet. Terwijl de raad nog niet eens had beslist. Een bepaald type vergunning (die voor alle wijken geldig is) werd volgens het college misbruikt. Daarom moest het tarief omhoog. Maar volgens diverse partijen was het geen misbruik. De SP stelde "dat het gemeentebestuur gewoon hele slechte regels had opgesteld en daar maakte de mensen nu gebruik van". Pieter Wout Duquesnoy: "En natuurlijk is dat niet de bedoeling, dus een prijsverhoging is op zijn plaats. Maar dan niet plots 300% erbij".
Een amendement dat zorgde dat het in stappen over een aantal jaren omhoog gaat werd dan ook door de SP gesteund. Een amendement van het CDA haalde het niet. Ook hier was steun van de SP. Want dit betrof of de raad het laatste woord heeft als er in een wijk betaald parkeren moet komen. Ja, vindt de SP. Want de burger zal de politiek hierop aanspreken en diezelfde politiek zal dus haar taak als volksvertegenwoordiger en beslissers hierin moeten nemen. Dit voorstel werd verworpen. Dit was voor de SP reden om het totale voorstel niet aan te nemen. De macht van de raad raakte je met dit voorstel kwijt en daar gaat de SP (als enige) niet in mee.

Ook moesten we beslissen over bezuinigingen op de WMO. Het rijk geeft gemeentes minder geld voor maatschappelijke ondersteuning. In de discussie heeft fractieassistent Jan Achterberg al aangegeven dat de crisis, veroorzaakt door de graaiers bij banken, nu dus betaald wordt door de mensen die al zo weinig hebben.
Het raadsvoorstel wilde enkele tonnen bezuinigen op de toegankelijkheid van Zeist voor gehandicapten. Dus minder aandacht voor oplossingen voor blinden en voor rolstoelers. Dit deel van de bezuinigingen was tegen het zere been (toepasselijk) van de SP.
Na het debat werd het voorstel aangepast en zal alleen dit jaar het geld niet worden uitgegeven aan projecten voor de toegankelijkheid. In juni/juli gaan we verder beslissen en dan zal de SP zich hard maken dat we wel goede oplossingen aandragen en niet zomaar verder korten op deze maatschappelijk belangrijke zaken.
Wordt vervolgd want de Wet Maatschappelijke Ondersteuning moet niet verworden tot een Wet Maatschappelijke Ontwrichting.

U bent hier